OBAVIJEST o vremenu odrzavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata – Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zastitu okolisa, stambene i komunalne poslove