Obavijest
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja za učenike srednjih škola s područja grada Mursko Središće

Poštovani.   Grad Mursko Središće u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja prikuplja popis učenika srednjih škola s područja grada Mursko Središće. Visina jednokratne novčane pomoći određena je prema financijskim sredstvima u gradskom proračunu u visini od 400,00 kuna. Jednokratna novčana pomoć isplatiti će se početkom školske godine. Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja ostvaruju učenici srednjih škola: – upisani u prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. –…

više

Obavijest – drugi krug potpisivanja ugovora – Aglomeracija Mursko Središće

Poštovani građani Grada Mursko Središće!     Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao nositelj investicije Aglomeracija Mursko Središće i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Grada Mursko Središće, u postupku za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, temeljem prethodno prikupljene dokumentacije, održat će za sve građane koji još nisu potpisali ugovore o priključenju na javni sustav odvodnje s područja naselja Mursko Središće, Sitnice, Hlapičina i Peklenica,     završni drugi krug sklapanja ugovora o priključenju na…

više

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA POSTUPKA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PPU GMS

OBAVIJEST JAVNOSTI   O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ     Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Grad Mursko Središće pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za…

više

Zaključci 58. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 22.05.2019. godine na 58. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak, Petra Sršan, Milorad Mihanović, Marko Strojko, Rudolf Mesarić, Juraj…

više

Zaključci 57. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 06.05.2019. godine na 57. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće: ZAKLJUČKE     1.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela…

više

Zaključci 56. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.04.2019. godine na 56. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Marko Jurović, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak, Marina Hojsak Gradiček) donosi slijedeće: ZAKLJUČKE   1.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo,…

više

MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA (1. SVIBANJ) –  ŠRC „Zalešće“ MURSKO SREDIŠĆE – 11:00 sati

    Grad Mursko Središće  u suradnji sa Športsko ribolovnim društvom „Mura“ i Društvom žena Mursko Središće organizira proslavu povodom Međunarodnog praznika rada (1. Maj – srijeda) na ŠRC „Zalešće“ s početkom u 11:00 sati. Rudi Mesarić i Društvo žena pripremiti će prvomajski grah koji će se besplatno dijeliti građanstvu, dok će ŠRD „Mura“ pripremati ribice i osvježavajuća pića po povoljnim cijenama. Obzirom na sve veću posjećenost ovog događaja Grad Mursko Središće osigurao je kotao za kuhanje graha od…

više

Poziv – Sajam cvijeća, drveća i ukrasnog bilja – 11. svibanj

  Poštovani.   Grad Mursko Središće i Turistička zajednica Grada Mursko Središće s izuzetnim zadovoljstvom Vas pozivaju na Sajam cvijeća, drveća i ukrasnog bilja u Murskom Središću koji će se održati u subotu 11. svibnja 2019. godine. Sajam će se održati s početkom u 10,00 sati. U vrijeme sajma na parkiralištu uz šetnicu održava se natjecanje mjesnih odbora u kuhanju i pripremi jela pod nazivom „ Što smo, kaj smo i kak kuhamo “, te besplatna podjela jela posjetiteljima….

više