Obavijest
Razmjena iskustava na Bilateralnoj konferenciji – Gradonačelnik Dražen Srpak predstavio Grad Mursko Središće

Međusobno povezivanje i razmjena iskustava jedinica lokalnih samouprava doprinose razvitku, unapređenju i lakšem provođenju investicija, programa i projekata ne samo na regionalnoj i nacionalnoj razini, već i sa općina, gradovima izvan Hrvatske. Grad Mursko Središće njeguje dobrosusjedske odnose sa Općinom Lendavom s kojom se zalaže za izgradnju novog mosta i zaobilaznice, gradom Lenti s kojim je od 2004. godine bratimljeni, ujedno kao i sa općinom Nardom sa kojima surađuje kulturno i turistički, Občinom Beltinci s kojima razvija nove i…

više

Gradonačelnik u radijskom studiju Grada Belišće

Na samom početku devedesetih godina Grad Mursko Središće bio je predvodnik medijskih inovacija pa je tako u gradu djelovala prva televizija po imenu Muravizija. Nažalost zbog tadašnjih nedorečenih propisa Domovinskog rata i ostalih otvorenih pitanja je taj dobar projekt prestao sa radom. Nekoliko godina unatrag svjedoci smo uspješnosti i potrebe za brzim i kvalitetnim prijenosom informacija a nadasve promocije gradskih udruga, društava, mjesnih odbora, gradskih projekata i svega ostaloga što čini segmente života jedne lokalne zajednice, a što se…

više

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak). Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015. Naputak je stupio …

više

Gradonačelnik Dražen Srpak zahvalio spasiteljima dvogodišnje djevojčice

Gradonačelnik Grada Murskog Središća Dražen Srpak zahvalio se svim ljudima i službama koji su sudjelovali u današnjem spašavanju male dvogodišnje djevojčice koja je slučajno upala u septičku jamu. Vijest o toj nesreći koja je sretno završila prenijeli su gotovo svi hrvatski, a i neki strani mediji. Gradonačelnik je u večernjim satima posjetio DVD Mursko Središće gdje su se sastali vatrogasci, policajci i pripadnici hitne pomoći koji su sudjelovali u ovoj spasilačkoj akciji, te im osobno uputio riječi zahvale. U…

više

Nadstrešnica na mjesnom groblju Peklenica – Križovec

U razvitak naselja koje pripadaju Gradu Mursko Središće ulaže se jednakomjerno, stvaraju se novi, bolji uvjeti za građane okolnih naselja. Tako se u Štrukovcu obnovio Društveni dom, asfaltirana je gornja ulica, pokrenuti je postupak revitalizacije Majura, u Hlapičini se adaptira prostorija Društvenog doma koja će služiti Društvu žena, zamijenjena je vanjska stolarija, postaviti će se prometni radari. U naselju Peklenica kreće se u II. fazu rekonstrukcije Društvenog doma, izgrađene su pješačko biciklističke staze, u naselju Križovec nedavno je izgrađeno…

više

Susjedne općine sufinancirati će otvaranje i rad Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Mursko Središće

Ispostava Zavoda za hitnu medicinu Mursko Središće otvorena je 12. svibnja 2017. godine uoči obilježavanja 20. godina Grada Mursko Središće. Ispostava je započela sa radom 15. svibnja 2017. godine i s obzirom na broj izlazaka i intervencija koju su obavljene od dana otvaranja, otvaranje Ispostave se pokazalo kao vrlo opravdano. Gradonačelnik Dražen Srpak održao je sastanak sa načelnicima općine Sveti Martin na Muri, Selnica, Vratišinec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu na temu sufinanciranja rekonstrukcije i zakupa poslovnog prostora u…

više

Otkazuje se 15. Međunarodni spust murskih ladji

Ovogodišnji 15. Međunarodni spust murskih ladji bio je planirani za 25. lipanj 2017. godine kada bi se ujedno održala i zajednička proslava Dana Državnosti Grada Mursko Središće i Općine Lendava. Organizacijski odbor održao je nekoliko sastanaka na kojima su razrađeni detalji Spusta murskih ladji od dobivanja dozvola od strane Policije, osiguranja na vodi HGSS-a, osigurani su raft čamci sa profi raft vodičima, te sve ostale aktivnosti koje zahtjeva organizacija takvog događaja. Organizacijski odbor poduzeo je sve potrebne mjere i…

više

Prof. Petar Novak na prijmu kod gradonačelnika

Rekonstrukcija nekadašnjeg Kina „Rudar, dogradnja novih prostorija za udruge, adaptacija Društvenih domova sve su to projekti koji u veliko doprinose i razvijaju kulturni život Grada Mursko Središće. Međutim, da nema ljudi koji bi punili te „hramove“ kulture, promicali kulturu u gradu, kulturno i glazbeno obrazovali mlade ljude svi ti projekti ne bi imali puno značenje. Jedan od promicatelja kulture, glazbene kulture u Murskom Središću je dugogodišnji vrsni muzički pedagog prof. Petar Novak. Petar Novak profesor Osnovne glazbene škole u…

više

22.06. do 25.06.2017. DANI PEKLENICE

DANI PEKLENICE 22.06.2017.- 25.06.2017. ČETVRTAK, 22.06.2017. 13:00 ODBOJKA NA PIJESKU           – ekipa se sastoji od 3 člana, obavezno jedna žena           – bogati sadržaj jela i pića SUBOTA , 24.06.2017. 14:00 MALONOGOMETNI TURNIR NA PIJESKU           – bogati sadržaj jela i pića NEDJELJA, 25.06.2017. 9:30 BICIKLIJADA ZA DJECU I ODRASLE          – Peklenica – Vratišinec – Sivica – Miklavec – Peklenica, dužina 16 km          – kotizacija za djecu iznosi 10 kn ( hrenovke,osvje-            žavajući napitak), kotizacija za…

više

Zaključci 2. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

 Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.06.2017. godine na 2. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić i Drago Belše) donosi sljedeće Z A K LJ U Č K E 1. Instal…

više