Obavijest
JAVNI POZIV za jednokratnu novčanu pomoć za redovite studente s područja Grada Mursko Središće

Grad Mursko Središće u svrhu dodijele jednokratne novčane pomoći prikuplja popis redovitih studenata s područja Grada Mursko Središće. Visina jednokratne novčane pomoći odrediti će se prema broju prijavljenih studenata s područja Grada Mursko Središće i financijskim sredstvima u gradskom proračunu. Jednokratna novčana pomoć isplatiti će se početkom studentske godine. Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći ostvaruju studenti: – koji su upisani kao redoviti studenti u akademskoj godini 2016./2017. – imaju prebivalište na području Grada Mursko Središće. Studenti koji ispunjavaju…

više

Zaključci 162. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.05.2017. godine na 162. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće Z A K LJ U Č…

više

OBAVIJEST – Agencija za poljoprivredno zemljište

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( “Narodne novine”, broj 39/2013 i 48/2015) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Mursko Središće. Obavijest o prodaji Grad Mursko Sredisce

više

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA MURSKO SREDIŠĆE

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA MURSKO SREDIŠĆE KLASA:021-05/17-01/1352 URBROJ:2109/11-17-01/1-1 Mursko Središće,26.05.2017. Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Mursko Središće dana 26.svibnja 2017. godine objavljuje   KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA MURSKO SREDIŠĆE   I. Od ukupno 5.494 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.375 birača, odnosno 43,23%, od čega…

više

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA MURSKO SREDIŠĆE

  REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA MURSKO SREDIŠĆE KLASA:021-05/17-01/1353 URBROJ:2109/11-17-01/1-1 Mursko Središće,26.05.2017. Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Mursko Središće dana 26. svibnja 2017. godine objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA MURSKO SREDIŠĆE Od ukupno 5.494 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.372 birača, odnosno 43,17%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.372 birača,…

više

REZULTATI izbora za članove Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA MURSKO SREDIŠĆE KLASA:021-05/17-01/1292 URBROJ:2109/11-17-01/1-1 Mursko Središće,21.05.2017. Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Mursko Središće utvrdilo je i objavljuje   REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA MURSKO SREDIŠĆE Od ukupno 5.494 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.372 birača, odnosno 43,17%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.372…

više

REZULTATI izbora za gradonačelnika Grada Mursko Središće

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA MURSKO SREDIŠĆE   KLASA:021-05/17-01/1291 URBROJ:2109/11-17-01/1-1 Mursko Središće,21.05.2017.   Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Mursko Središće utvrdilo je i objavljuje   REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA MURSKO SREDIŠĆE   I. Od ukupno 5.494 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.375 birača, odnosno 43,23%, od čega…

više

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinancira novi kapitalni projekt Grada Mursko Središće

U Odsjeku za komunalno gospodarstvo obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, izgradnje i održavanje komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnost. Prate se i predlažu mjere za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata odnosno komunalne infrastrukture, što pored uređivanja i osiguravanja izvora za te namjene, obuhvaća poslove u svezi s održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, prigodnu iluminaciju i dekoraciju grada, održavanje komunalne opreme.  Gradsko vijeće na 20. sjednici Gradskog vijeća…

više

Zaključci 161. stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 15.05.2017. godine na 161. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće Z A K LJ U Č K E 1. Temeljem…

više