Obavijest
23. Državno prvenstvo u mažoret plesovima – Mursko Središće 03.-05.svibnja 2019. godine

U periodu od 03.do 05.svibnja 2019.godine  u organizaciji Grada Mursko Središće, Hrvatskog saveza mažoretkinja i Udruge mažoretkinja Mursko Središće ,najsjeverniji grad Republike Hrvatske Mursko Središće domaćin je 23.po redu državnog prvenstva u mažoret plesovima. Na istom će sudjelovati 19 gradova i općina od sjevera do krajnjeg juga Lijepe naše. Svoje će koreografije odplesati više od 700-tinjak natjecatelja i natjecateljica u 12  mažoret kategorija. Bogatstvo i ljepotu tradicionalnih uniforma možete vidjeti  na svečanom otvaranju državnog prvenstva koje će biti  u…

više

IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA – OBAVIJEST O DEŽURSTVU GIP-a

IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 5.SVIBNJA 2019.   OBAVIJEST   DEŽURSTVO GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA MURSKO SREDIŠĆE   4. i  5. travnja te 8.,9.,10., 11. i 12. travnja – od 9.00 do 15.00 sati 6. i 7. travnja – od 10.00 do 14.00 sati 13. i 14. travnja – od 9.00 do 20.00 sati 15. travnja – od 9.00 do 24.00 sati                 Predsjednica GIP-a Grada Mursko Središće                            Natalija Kozar, dipl. iur.                      098 162 6682…

više

Javni poziv za iskazivanje interesa radi sklapanja ugovora o zakupa javne površine – sjenica na šetnici uz Muru

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09, 5/13, 03/18 i 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 04. travnja 2019. godine objavljuje JAVNI POZIV za iskazivanje interesa radi sklapanja ugovora o zakupa javne površine   Grad Mursko Središće daje u zakup javnu površinu na šetnici…

više

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

  Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće Gradsko vijeće Grada Mursko Središće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Mursko Središće, a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene“. Javna priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Mursko Središće su: Nagrada Grada…

više

VRAĆA SE KINO “RUDAR”

2004. godine zatvorena je zgrada tadašnjeg Kina „Rudar“ s namjerom da se na istoj poziciji sagradi Centar za kulturu. U tom cilju izrađena je dosta skupa projektna dokumentacija ali se zbog visine troškova nikada nije pristupilo izgradnji tog objekta. Par godina kasnije napravljena je i isfinancirana nova tehnička dokumentacija ali se ni po njoj nije prišlo gradnji. 2008. godine osnovani je Odbor za obnovu kina „Rudar“, a nakon što su na zgradi obavljena geomehanička ispitivanja te ispitivanja na vlagu…

više

Zaključci 55. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 01.04.2019. godine na 55. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:   ZAKLJUČKE   1.VMO Štrukovec…

više

Izmijenjeno izvješće s javne rasprave za projekt “Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za Grad Mursko Središće i općine Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Strahoninev, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova”

Međimurska županija kao prvotni nositelj projekta pokrenula je projekt pod nazivom “Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za Grad Mursko Središće i općine Gornji Mihaljevec, Nedelišče, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova”. Izrađena je Studija izvodljivosti za pojedine jedinice lokalne samouprave te nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za navedena područja (u nastavku: PRŠI) za koji je provedena preliminarna provjera sukladnosti s pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima…

više

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13, 03/18 i 02/19)     S A Z I V A M 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati dana 04.04.2019. godine (četvrtak) s početkom u 17,00…

više

Zaključci 54. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 25.03.2019. godine na 54. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće: ZAKLJUČKE   1.Za potrebe triju…

više