Obavijest
Grad Mursko Središće – GRAD SPORTA

Grad Mursko Središće narednih nekoliko godina po mnogo čemu se promijenio. Grad investicijama koje provodi ili je proveo dobiva jednu drugu dimenziju življenja, ugodnu za svakog građanina najsjevernijeg grada. Kada se sagleda u aktivnosti i brojna postignuća svih sportskih klubova na području grada s ponosno možemo reći da  Grad Mursko Središće postaje GRAD SPORTA, vrsnih sportaša i dići se sa izvrsnih rezultatima gdje god naše udruge nastupale ili se natjecale. Za Grad Mursko Središće zna se u svakom dijelu…

više

Započinje projekt rekonstrukcije Društvenog doma Peklenica

Jedna od mjera koje je Grad Mursko Središće provodio i koje će i nadalje provoditi je povećanje kapaciteta postojećih i uređenje novih društvenih prostora. Prostorni kapaciteti gradskog vrtića nisu zadovoljavajući za rad prema današnjim pedagoškim standardima. Većina javnih društvenih objekata na području grada napravljena je prije više od 30 godina, te iziskuje potpunu ili djelomičnu obnovu ili rekonstrukciju. Grad Mursko Središće zalaže se za izgradnju novog dječjeg vrtića koji će djeci omogućiti kvalitetnije i prostorno primjerenije pohađanje jasličkog i…

više

Završeni radovi na asfaltiranju cesta u Peklenici i Pješačko biciklističke staze u Murskom SredišćU

Grad Mursko Središće u Strateško razvojnom programu zadao si je niz strateški razvojnih ciljeva koje će ostvariti do 2020. godine. Jedan od strateškog cilja je unaprjeđenje infrastrukture: izgradnja pješačko biciklističkih staza, unapređenje prometne signalizacije, uređenje nerazvrstanih cesta, daljnja zagovaranja za pronalaskom rasterećenja teretnog prometa kroz centar grada. Od kolovoza 2016. godine, kada je usvojeni Strateški razvojni program rekonstruirana i uređena je ulica Antuna Mihanovića putem Nacionalnog programa za sigurnost u prometu sredstvima MUP-a. Ovih dana očekuje se završetak radova…

više

Zaključci 159. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 02.05.2017. godine na 159. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće Z A K LJ U Č K E 1. DIENER…

više

Potpisivanje pisma namjere za projekt aglomeracije Mursko Središće

U ponedjeljak 24. travnja 2017. godine, u prostorijama Međimurskih voda d.o.o. Čakovec predstavnici Grada Mursko Središće i općina Vratišinec, Selnica i Sveti Martin na Muri potpisali su Pismo namjere za provedbu projekta aglomeracije Mursko Središće. U veljači 2017. godine su konzultanti tvrtke Proning DHI d.o.o. iz Zagreba predstavili projekt vijećnicima jedinica lokalne samouprave s područja provedbe projekta kako bi ih upoznali s osnovnim karakteristikama samog projekta te s  planovima za predstojeće aktivnosti kod same provedbe. Nakon održane prezentacije Projekta,…

više

U kolovozu otvorenje Centra za kulturu Mursko Središće

Projekt adaptacije Centra za kulturu Mursko Središće uvršten je u višegodišnje planove razvoja kulturnih djelatnosti Grada Mursko Središće. Nedostatkom primjerenog prostora i dvorane za udruge i održavanje niz tradicijskih manifestacija i događaja u Murskom Središću grad se susretao sa niz problema, te se nije moglo zadovoljiti urbane i kulturne potrebe građana, udruga i svih sudionika kulturnog života. Da Ministarstvo kulture podupire razvoj investicijskih projekta u Gradu Mursko Središće, dokazuje i brojka od 2.600.000,00 kuna što je ministarstvo od 2012….

više

UPISI u Dječji vrtić “Maslačak” i Područno odjeljenje Peklenica za pedagošku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 25. Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ i  Odluke o upisima djece u vrtić za pedagošku godinu 2017./2018., Klasa: 601-02/17-01/40-2,    Ur.broj: 2109-82/17-01 od 23.03.2017., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće objavljuje      U P I S E          DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ MURSKO SREDIŠĆE                   I  PODRUČNO ODJELJENJE PEKLENICA ZA  PEDAGOŠKU   GODINU  2017./2018   I.       U Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2016. navršavaju jednu godinu…

više

JAVNI POZIV – vlasnicima odnosno korisnicima građevina na području Grada Mursko Središće u kojima se nalazi azbest

Na temelju odredbe članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.) članka 14. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 9/09), a radi dostave prikupljenih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske, Gradonačelnik objavljuje J A V N I   P O Z I V vlasnicima odnosno korisnicima građevina na području Grada Mursko…

više

Zaključci 158. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.04.2017. godine na 158. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće Z A K LJ U Č K E…

više