Obavijest
Zaključci 156. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.04.2017. godine na 156. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić i Drago Belše) donosi sljedeće Z A K LJ U Č K E Ministarstvo unutarnjih…

više

Spriječimo zajedno zagađenje okoliša uz Muru u Peklenici

Grad Mursko Središće uložio je velike napore kako bi sanirao odlagalište komunalnog otpada „Hrastinka“ na koju se 30-tak godina odlagalo smeće iz Murskog Središća i okolnih mjesta. Nakon više godina, puno sastanaka i zalaganje gradonačelnika i Gradske uprave uspjelo se u tome na način da je kompletna sanacija pokrivena iz EU fondova i državnog proračuna u visini od 5 milijuna kuna te je sad na taj prostor uređen i svojim izgledom podsjeća na park. Kroz godine na području grada…

više

O B A V I J E S T – o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017

  REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO KLASA: 013-03/17-01/1 URBROJ:2109/1-01/03-17/32 Čakovec, 27. ožujka 2017.   U skladu s odredbom čl. 6. st. 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 92/10, dalje u tekstu: Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije), Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije te Gradska i Općinska izborna povjerenstva s područja Međimurske županije izdaju i objavljuju O…

više

Dodijeljena značajna financijska sredstva Udrugama

U Gradskoj vijećnici u četvrtak 23.03.2017.godine potpisani su  ugovori između Grada Mursko Središće , kojeg je zastupao gradonačelnik  Dražen Srpak i 39 udruga sa područja grada M. Središće,te pojedinih Udruga iz grada Čakovca, Selnice i Svetog Martina na Muri. Potpisivanju ugovora još su od strane grada prisustvovali dogradonačelnik Zvonko Vrtarić, predsjednik MO M. Središće Kristijan Antolović i Dolores Vrtarić  voditelj odsjeka za opće- društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol. Ukupno je podijeljeno 758.000,00  kuna što kako je u…

više

Skele “FUSEK” i KRIŽOVEC počinju sa plovidbenom sezonom

Skela Mursko Središće – “Fusek” i skela Križovec početi će sa plovidbenom sezonom, koja traje od 01.04. do 31.10. U vrijeme plovidbene sezone propisano je radno vrijeme skele  „Fusek“ Mursko Središće kako slijedi: od 01.04. do 31.05. – 06,00–07,00, 11,00-12,00, 14,00-15,00, 18,00-19,00 sati; od 01.06. do 31.08. – 05,00-06,00, 10,00-11,00, 16,00-17,00, 20,00-21,00 sati; od 01.09. do 31.10. – 06,00-07,00, 11,00-12,00, 14,00-15,00 i 17,00-18,00 sati.   Radno vrijeme skele Križovec je 07,00-09,00 te 17,00-19,00 sati. U propisanom radnom vremenu vožnja…

više

Zaključci 154. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 14.03.2017. godine na 154. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće Z A K LJ U Č K E…

više

Održan sastanak Vijeća za prevenciju

U Gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće u utorak 14. ožujka 2017. godine s početkom u 14,00 sati održan je 14. po redu sastanak Vijeća za prevenciju kriminaliteta Mursko Središće. Točke dnevnog redu bile su: vršnjačko nasilje, te promet i  ostala pitanja. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Dražen Srpak, članovi Vijeća za prevenciju: načelnik PP Mursko Središće Miljenko Vrbanec, pomoćni načelnika Miljenko Furdi, policijski službenik Marko Nikolić, prestojnica Podružnice CZSS Alenka Bilić, ravnatelj Osnovne škole M. Središće Elvis Šarić, komunalni referent…

više

Društvo žena Hlapičina dobiva nove prostorije

Da grad ulaže jednakomjerno u razvoj svih naselja u sklopu Grada Mursko Središće dokaz je nova investicija u naselju Hlapičina. U proračunu grada uvršteno je 50.000,00 kuna za I. fazu obnove Društvenog doma, točnije za obnovu prostorije u Društvenom domu. Trenutno u društvenom domu smješten je ured Mjesnog odbora Hlapičina i prostorija Društva žena Hlapičina. Kako se u 2016. godine još jedna u nizu hvalevrijedna udruga, Društvo žena Hlapčina, sve jače počela razvijati i aktivnije baviti njegovanjem kulturne baštine…

više

Besplatne usluge za osobe starije zivotne dobi

Centar za pomoć u kući Međimurske županije sa partnerima provodi projekt “GERO – AGE”. Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba te smanjenje njihove diskriminacije kroz podizanje svijesti zajednice. BESPLATAN INFO telefon za starije osobe otvoren je i dostupan svake srijede od 8-16 sati na broj 099/ 637 90 88. Telefon je dostupan za starije osobe koje žive u Međimurskoj, Varaždinskoj i Krapinsko – zagorskoj županiji, a nudi informacije o razlici između ugovora o doživotnom i…

više