Obavijest
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće

Javna rasprava se može pratiti i online preko linka: https://meetingsemea15.webex.com/meet/miljenko.stefanic Preuzimanje sadržaja: http://wp.mursko-sredisce.hr/wp-content/uploads/IV.izmjene.PPUGMS.zip http://wp.mursko-sredisce.hr/wp-content/uploads/iv-video.mp4 Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,39/19 i 98/19) i ZaključkagradonačelnikaGradaMursko Središće, Klasa: 021-05/19-01/134, Urbroj: 2109/11-20-01/1-4 od 22. travnja 2020. godine objavljuje se: JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće Javna rasprava će trajati od 04.05.2020. do 18.05.2020. Javni uvid u prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja…

više

Pojašnjenje glede razlike u pravnim posljedicama glede „privatne samoizolacije“ (kod kuće) i „karantene/samoizolacije“ u organizaciji trgovačkih društava/obrta.

oštovani, s obzirom na određene nedoumice vezano za praktičnu primjenu glave II točke 3. Upute o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila (KLASA: 810-06/20-04/2; URBROJ 511-01-337-20-1 od 15. ožujka 2020.), dostavljamo vam  nadopunu navedene točke s riječju „SAMOIZOLACIJA , kao i  sljedeće pojašnjenje. Trgovačka društva /obrti  koji imaju mogućnost većeg kapaciteta za smještaj svojih vozača u karantenu/samoizolaciju,  sukladno mjerama zdravstvenog nadzora, mogu zatražiti formiranje istih unutar svojih poslovnih prostora od županijskih stožera civilne zaštite. Razlika odlaska vozača u…

više

Prema naputcima Stožera civilne zaštite RH dječja igrališta na području grada su ograđena i zatvorena

Prema naputku Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske s ciljem daljnjeg provođenja  mjera za suzbijanje širenja novog koronavirusa te dodatne zaštite stanovništva sva dječja igrališta na području grada Mursko Središće su zatvorena i ograđena čime bi se onemogućio  međusobni bliski kontakt djece na igralištu, a vezano za preporuke o nužnom razmaku između dvije osobe.             Molim Vas da poštujete mjere i naputke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

više

Svim građanima grada Mursko Središće besplatne maske za lice

Za sigurnost građana i očuvanje zdravlja te zbog nemogućnosti nabave zaštitnih maski za lice, gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak i direktorica tvrtke I-KONG d.o.o. iz Murskog Središća Željka Tomašević dogovorili su da će se krenuti s proizvodnjom perivih zaštitnih maski za lice koje će se besplatno podijeliti svim građanima Grada Mursko Središće. Maske za lice izrađivati će se od pamuka, perive su na 95 ºC i za višekratnu su uporabu. Obzirom što se svih 7 tisuća maski ne…

više

Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19.ožujka 2020., stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz navedene odluke kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite. Ovim putem obavještavamo građane grada Mursko Središće uključujući i pripadajuća naselja (Križovec, Peklenica, Štrukovec, Hlapičina) da svoja pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima u našoj sredini mogu upućivati predsjedniku Stožera…

više

Dječji vrtić Maslačak zatvara se na razdoblje od 2 tjedna

Predškolska ustanova u vlasništvu Grada Mursko Središće – Dječji vrtić „Maslačak“ počevši od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine zatvara se na razdoblje od 2 tjedna nakon čega će se postupiti po preporukama i uputama Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske te Vlade Republike Hrvatske. Daje se preporuka dječjem vrtiću u privatnom vlasništvu na području Grada Mursko Središće – DV Sunčeko da postupi po ovoj odluci.          Obvezuje se ravnateljica DV „Maslačak“ da organizira dežurstva u vrtiću isključivo za prihvat…

više

Gradska uprava od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine pa nadalje obustavlja rad sa strankama

Gradska uprava Grada Mursko Središće počevši od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine pa nadalje obustavlja rad sa strankama te će se komunikacija s građanima isključivo obavljati elektroničkim i telefonskim putem.          Svi podnesci mogu se slati elektroničkom poštom na grad-mursko-sredisce@ck.t-com.hr ili poštom na adresu: Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.          Rokovi za dostavu podnesaka i zahtjeva za ostvarivanje prava građana kao što su zahtjevi za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade ili za oslobođenje od plaćanja odvoza…

više

ODLUKA o provođenju mjera zaštite od korona virusa prilikom održavanja organiziranih okupljanja građana u Međimurskoj županiji

Temeljem članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15 i 118/18), Preporuci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 09. ožujka 2020. godine te članka 12. i 13. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/16) Stožer civilne zaštite Međimurske županije je na izvanrednoj sjednici održanoj dana 11. ožujka 2020. godine, donio ODLUKU o provođenju mjera zaštite od korona virusa prilikom održavanja organiziranih okupljanja građana u Međimurskoj županiji I. Ovom Odlukom…

više

Investicije u Gospodarskoj zoni Brezje Mursko Središće

Mursko Središće, 10.03.2020.             Na jugoistočnom djelu Murskog Središća nalazi se Gospodarska zona Brezje koja je u potpunosti infrastrukturno opremljena te su moguća priključenja na vodovodnu mrežu, priključenja na plinsku mrežu, priključenja na elektroopskrbnu mrežu, telekomunikacijsku mrežu te pruža mogućnost gradnje jedne ili više kompleksa građevina sa svrhom obavljanja svih vrsta proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti. Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak je danas, 10. ožujka 2020. godine održao sastanak s investitorima na temu međusobnog upoznavanja i upoznavanja s budućim…

više