Obavijest
Upravljanje znanjem u poljoprivredi: Povratak korijenima (u digitalnom dobu)

„Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizira petu po redu poljoprivrednu konferenciju pod nazivom „Upravljanje znanjem u poljoprivredi: Povratak korijenima (u digitalnom dobu)“. Konferencija će se održati 25. veljače 2020. godine s početkom u 9 sati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje. Naglasak ovogodišnje poljoprivredne konferencije bit će na isticanju važnosti poljoprivrede u pogledu sigurnosti potrošača, kvalitete hrane te certificiranja proizvoda. Sudjelovanje na konferenciji je BESPLATNO, ali zbog ograničenog broja mjesta neophodno je prijaviti se putem on-line PRIJAVNICE najkasnije do 21. veljače 2020. godine….

više

U gradskom parku novi turističko informativni pano

U gradskom parku Grada Mursko Središće postavljeni je turističko informativni pano na kojem se nalazi s prednje strane stara fotografija gradskog parka te logo grada, dok se na stražnoj strani nalaze korisne informacije za turiste, posjetitelje i građane te značajni povijesni podaci grada. Obzirom da se veliki broj manifestacija i događaja odvija u gradskom parku turistički pano i stara fotografija gradskog parka upotpuniti će fotografije nastale prilikom događaja. Turističko informativni pano izradila i postavila je tvrtka Eltel d.o.o. iz…

više

Pješke ili biciklom na posao

Poštovani i dragi partneri, Uključite se i ove godine u kampanju «Pješke ili biciklom na posao, druženje i rekreaciju…» te osvojite vrijedne nagrade, a ujedno iskoristite brojne blagodati tjelesne aktivnosti Pravila za sudjelovanje: Organizatori kampanje su Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Gradski bazeni „Marija Ružić” u Čakovcu. Kampanja je namijenjena punoljetnim osobama s prebivalištem u Međimurskoj županiji, trajat će 3 tjedna, od 09.09.-29.09.2019. godine, a osobe koje ispune osnovne kriterije za prijavu, ulaze u ždrijeb za izbor nagrada. Pravila za sudjelovanje…

više

ŠKOLA BRZOG ČITANJA I MUDROG UČENJA

Što je ŠKOLA BRZOG ČITANJA I MUDROG UČENJA? BESPLATNE PROMOTIVNE RADIONICE 14.9 za grad Mursko Središće Želite li svom djetetu ili sebi osigurati efikasnije i funkcionalnije učenje, vladanje tehnikama brzog čitanja, organizacije gradiva i memorijskim tehnikama? Tehnike brzog čitanja od ove jeseni dostupne su i svim žiteljima Međimurske županije, a  nastava će se provoditi u Čakovcu, Murskom Središću i Prelogu. Škola brzog čitanja i mudrog učenja dobitnik je nagrade za izniman doprinos obrazovanju u regiji. Program škole je jedinstven…

više

Dijalog EU-a s mladima – popunjavanje anketnog upitnika

Na vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima. Dijalog EU-a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti. Trenutno se provodi VII. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu…

više

Javni poziv – nagrada sportašima

REPUBLIKA HRVATSKA MEÐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠÆE – GRADONAÈELNIK – Klasa: 021-05/16-01/2575 Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1 Mursko Središæe, 08.11.2016. Predmet:  Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja  Gradonaèelnik Grada Mursko Središæe sukladno èlanku 4.stavak1. Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja objavljuje sljedeæi JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja  Sukladno Pravilniku o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja, usvojenom na 13. sjednici Gradskog vijeæa održanoj…

više

Objava javnog natjeèaja za dodjelu studentskih kredita za studente s podruèja Grada Mursko Središæe

REPUBLIKA HRVATSKA MEÐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠÆE – GRADONAÈELNIK – Klasa: 021-05/16-01/2212 Ur.broj: 2109/11-1-01/1-16-1 Mursko Središæe, 20.09.2016. Temeljem Pravilnika o studentskim kreditima Klasa: 021-05/11-01/567 i Odluke gradonaèelnika od 19. rujna 2016. godine o broju i visini studentskih kredita, Grad Mursko Središæe objavljuje NATJEÈAJ za dodjelu studentskih kredita za studente s podruèja Grada Mursko Središæe za akademsku godinu 2016/2017  Grad Mursko Središæe za akademsku godinu 2016/2017 raspisuje natjeèaj za dodjelu 10 (deset) studentskih kredita za studije neodreðenog smjera. Studentski krediti…

više

Rješenje o odreðivanju biraèkih mjesta – Grad Mursko Središæe

OZ-24  IZBORNO POVJERENSTVO III. IZBORNE JEDINICE  Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 – proèišæeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo III. izborne jedinice donosi RJEŠENJE O ODREÐIVANJU BIRAÈKIH MJESTA U III. izbornoj jedinici odreðuju se biraèka mjesta: Grad MURSKO SREDIŠÆE 1. Biraèko mjesto broj 1. MURSKO SREDIŠÆE STARA ŠKOLA, TRG BRAÆE RADIÆA 2 na kojem æe glasovati biraèi s…

više

Obavijest – privremeno zatvaranje Gradske knjižnice i èitaonice Mursko Središæe

Obavještavamo graðane i javnost da æe Gradska knjižnica i èitaonica Mursko Središæe od 23.08.2016. godine (utorak) pa do daljnjega privremeno biti zatvorena za korisnike, iz razloga obavljanja graðevinskih radova unutarnje adaptacije i dogradnje Centra za kulturu Mursko Središæe. Gradska knjižnica ponovo æe biti otvorena za korisnike nakon završetka radova preureðenja i djelomiènog proširenja u novoureðene prostorije Centra, o èemu æe graðani i javnost biti pravodobno obaviješteni. Procjenjuje se da æe radovi trajati oko 60 radnih dana. Zahvaljujemo na razumijevanju….

više