Obavijest
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće

Javna rasprava se može pratiti i online preko linka: https://meetingsemea15.webex.com/meet/miljenko.stefanic Preuzimanje sadržaja: http://wp.mursko-sredisce.hr/wp-content/uploads/IV.izmjene.PPUGMS.zip http://wp.mursko-sredisce.hr/wp-content/uploads/iv-video.mp4 Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,39/19 i 98/19) i ZaključkagradonačelnikaGradaMursko Središće, Klasa: 021-05/19-01/134, Urbroj: 2109/11-20-01/1-4 od 22. travnja 2020. godine objavljuje se: JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće Javna rasprava će trajati od 04.05.2020. do 18.05.2020. Javni uvid u prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja…

više