Obavijest
ŠKOLA BRZOG ČITANJA I MUDROG UČENJA

Što je ŠKOLA BRZOG ČITANJA I MUDROG UČENJA? BESPLATNE PROMOTIVNE RADIONICE 14.9 za grad Mursko Središće Želite li svom djetetu ili sebi osigurati efikasnije i funkcionalnije učenje, vladanje tehnikama brzog čitanja, organizacije gradiva i memorijskim tehnikama? Tehnike brzog čitanja od ove jeseni dostupne su i svim žiteljima Međimurske županije, a  nastava će se provoditi u Čakovcu, Murskom Središću i Prelogu. Škola brzog čitanja i mudrog učenja dobitnik je nagrade za izniman doprinos obrazovanju u regiji. Program škole je jedinstven…

više

Društvo „Naša djeca“ Mursko Središće – Sretno dijete u kreativnoj zajednici

Skrb za djecu i odgoj djece je ulaganje u našu budućnost. Grad Mursko Središće zadnjih godina ovakav pristup provodi u djelo sa mnogim mjerama U proračunu izdvaja značajna sredstva za djecu i mlade s područja, od sufinanciranja dječjih vrtića, sufinanciranje izleta i maturalnih putovanja, besplatne članarine u Gradskoj knjižnici i čitaonici, besplatnih udžbenika i bilježnica i niz drugih programa koja su potrebna za provođenje svakodnevnih aktivnosti.   Na inicijativu gradonačelnika Dražena Srpaka društvo “Naša djeca” Mursko Središće osnovano je…

više

Javni poziv – jednokratna novčana pomoć za redovite studente s područja grada Mursko Središće

Javni poziv – popis studenata za jednokratnu novčanu pomoć za redovite studente s područja grada Mursko Središće               Poštovani.             Grad Mursko Središće u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći prikuplja popis redovitih studenata s područja Grada Mursko Središće. Visina jednokratne novčane pomoći odrediti će se prema broju prijavljenih studenata s područja grada Mursko Središće i financijskim sredstvima u gradskom proračunu. Jednokratna novčana pomoć isplatiti će se početkom studentske godine. Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći ostvaruju studenti: –…

više

Zaključci 62. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.07.2019. godine na 62. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće: ZAKLJUČKE 1.Zadužuje se voditelj Odsjeka…

više

Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Mursko Središće za 2019. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine” broj 26/15) gradonačelnik Grada Mursko Središće objavljuje JAVNI POZIV za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Mursko Središće za 2019. godinu   I. Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za raspodjelu financijskih sredstava unutar programa…

više

Zaključci 61. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.07.2019. godine na 61. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće: ZAKLJUČKE     1.Kolegij gradonačelnika donosi Odluku o osnivanju…

više

Ministarstvo objavilo poziv „Inovacije u S3 područjima” vrijedan 634 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time…

više

Zaključci 60. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.06.2019. godine na 60. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:   ZAKLJUČKE   1.Zadužuje se…

više

Zaključci 59. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 06.06.2019. godine na 59. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće: ZAKLJUČKE     1.Prihvaća se ponuda tvrtke…

više