Obavijest
Započinje projekt rekonstrukcije Društvenog doma Peklenica

Jedna od mjera koje je Grad Mursko Središće provodio i koje će i nadalje provoditi je povećanje kapaciteta postojećih i uređenje novih društvenih prostora. Prostorni kapaciteti gradskog vrtića nisu zadovoljavajući za rad prema današnjim pedagoškim standardima. Većina javnih društvenih objekata na području grada napravljena je prije više od 30 godina, te iziskuje potpunu ili djelomičnu obnovu ili rekonstrukciju. Grad Mursko Središće zalaže se za izgradnju novog dječjeg vrtića koji će djeci omogućiti kvalitetnije i prostorno primjerenije pohađanje jasličkog i…

više

Zaključci 152. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 20.02.2017. godine na 152. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko) donosi sljedeće Z A K LJ…

više

Spomenik rudaru

Spomenik rudaru Zapis iz Murskog Središća (1997. godine) Mursko Središće danas ne pokazuje da je nekad bilo rudarsko mjesto, da se razvilo i razraslo na rudarenju, na teškom i mukotrpnom poslu pod zemljom. Stoji još samo spomenik rudaru ispred bivšeg Rudarskog doma i nogometni klub nosi ime »Rudar«. Danas Mursko Središće ima industrijsku zonu, ima “Modeks”, “Gorenje-Mural”, ima jaki pogon Međimurske trikotaže. Ali i rudara ima. Nekadašnjih rudara, danas umirovljenika. I njihovih priča, njihovih dolazaka na gemišt k Vuriju,…

više

Razvoj rudarenja

Razvoj rudarenja Nakon prvog svjetskog rata, sjeverni dio Međimurja bio je bez ikakove industrije. Napredniji seljaci tražili su mogućnost neke zarade. Tako su dva seljaka Ivan Vidra i Franjo Munđar iz mjesta Peklenice obilazili rijeku Muru pecajući ribe i hvatali drva što su plovila po Muri. Na tim obilascima, godine 1921. naišli su uz Muru na izdanke ugljenih slojeva. Pomalo su počeli odgrtati zemlju s ugljena i vaditi ga, otkopavati. Taj početak kopanja ugljena bio je na području mjesta…

više

Ugljen

Ugljen Na području Medimurja, zadnje rudarske mine opalile su 1972. godine u posljednjoj jami S-4, poslije čega dolazi do potpune obustave istraživanja i eksploatacije ugljena. Osnovni razlog obustavi rudarenja prethodila je vrlo niska cijena nafte i njezinih derivata na svjetskom i domaćem tržištu, koja je počela osjetno istiskivati ugljen kao energent, u industriji i širokoj potrošnji. U takvim prilikama, iako su tadašnji Medimurski ugljenokopi Mursko Središće pozitivno poslovali, kod pretežnog dijela rudarskih radnika javlja se nesigurnost i bojazan. Većina…

više