Dječji vrtić “Dječja maštanja”

DJEČJI VRTIĆ ”DJEČJA MAŠTA”
Adresa: Frankopanska 62, 40 315 Mursko Središće
Tel: 040/ 543-937

E-mail: : djecja-masta@net.hr