Društvo „Naša djeca“ Mursko Središće  jučer  je u popodnevnim satima  održalo „IGRE NA SNIJEGU“  u organizaciji  USR „Sport za sve“ Mursko  Središće.

U igre su bili uključeni   učenici trećih razreda Osnovne škole Mursko Središće  njih cca 40-ak., a  pripremile i vodile su ih  Anica Varga i Sanja Kozar.

Bilo je organizirano  nekoliko igara i to : Skok u dalj u snijeg–  učenici su bili  poredani u jednu liniju s koje su skočili u snijeg  nakon čega se utvrdilo tko je od njih imao najdulji skok.

Vagon do vagona– učenici su bili podijeljeni u tri  kolone  stojeći jedan iza drugoga – svaki učenik je predstavljao vagon koji je morao prijeći određenu trasu pazeći da se na snijegu vidi otisak  sa što manje stopala- pobjednik je ekipa koja ima najmanje vidljivih stopala u snijegu. Slaganje lijevka i bacanje grude u lijevak– učenici su  bili podijeljeni u 6 grupa  po 6 članova  od kojih su dva slagala lijevak, dva donosila snijeg  i dva pravila grude. Nakon što su napravili lijevak svaki je morao baciti i pogoditi  dvije grude u lijevak – pobjednik  je bila ekipa koja  je pogodila   najviše gruda u lijevak.

Napravi najveću grudu– učenici su se takmičili tko će od male napraviti najveću grudu – naravno pobjednik je onaj tko je napravio najveću grudu.

Izrada snjegovića – od gruda koje su napravili učenici su morali napraviti snjegoviće.

Grudanje – međusobno grudanje učenika-  tko koga uspije pogoditi.

Anđeli u snijegu– učenici su legli u snijeg mašući rukama i nogama te  pravili  figure  anđela.

Djeca su uživala u igrama, a najviše ih je veselilo  međusobno grudanje i pravljenje Snješka kojeg su im pomagale napraviti njihove učiteljice, voditeljice programa i predsjednica društva „Naša  djeca“ Mursko  Središće –  Ivana Maltarić koja ih je na kraju sve, bez obzira bili pobjednici  ili ne u nekoj od  igara,  počastila bombonima.