Društvo „Naša djeca“ Mursko Središće – Sretno dijete u kreativnoj zajednici

Skrb za djecu i odgoj djece je ulaganje u našu budućnost. Grad Mursko Središće zadnjih godina ovakav pristup provodi u djelo sa mnogim mjerama U proračunu izdvaja značajna sredstva za djecu i mlade s područja, od sufinanciranja dječjih vrtića, sufinanciranje izleta i maturalnih putovanja, besplatne članarine u Gradskoj knjižnici i čitaonici, besplatnih udžbenika i bilježnica i niz drugih programa koja su potrebna za provođenje svakodnevnih aktivnosti.

 

Na inicijativu gradonačelnika Dražena Srpaka društvo “Naša djeca” Mursko Središće osnovano je 2017. godine : „Društvo „Naša djeca“ edukativna je, humanitarna i jedna od značajnih udruga kojoj je cilj promicanje, organiziranje i vođenje aktivnosti i akcije namijenjene dobrobiti djece. Zajednica koja je prijateljska prema djeci, prijateljska je prema svima, jer je dobrobit djece krajnji pokazatelj zdravog, sigurnog, demokratskog i održivog društva i dobrog upravljanja. Neke od udruga koje već duže vrijeme djeluju, a fokus im je na dobrobiti djece, već su dobile nagradu grada. Društvo “Naša djeca” koje pak je najzaslužnije za dobivanje statusa “Grad prijatelj djece” zasigurno će također dobiti takvu nagradu.”

Društvo “Naša djeca” pod vodstvom predsjednice Ivane Maltarić provodi programe i aktivnosti za djecu grada Mursko Središće u njihovom slobodnom vremenu radi poboljšanja kvalitete života djece predškolske dobi i školske djece na području grada. Programi koji se kontinuirano provode u udruzi su: likovno – kreativne radionice, mali kajkavci – odgovorni građani, engleska radionica, dramske igraonice, sportske aktivnosti, edukativna predavanja i radionice, školske i vrtićke aktivnosti na temu “Dječja prava i obveze”, uključivanje u mjesec hrvatske knjige, projekt Zelena čistka.

U sklopu Udruge djeluje i kreativna skupina “Bundaši” koja okuplja 35-ero djece s područja grada u dobi od 4 do 14 godina. Bundaši su izuzetno aktivna  i zaigrana skupina što su i dokazali na brojnim predstavama koje su izveli u svim naseljima grada.

Društvo “Naša djeca” surađuje sa Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID), Udrugom Serjojnske mame i bebe koja je započela svoj rad sa djecom predškolske dobi i školske djece prije 4 godine, sportskim udrugama s područja grada, Osnovnom školom Mursko Središće te gradom Mursko Središće s ciljem pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj i široj zajednici. U suradnji s Gradom Mursko Središće, provodi se akcija besplatnog učlanjenja djece vrtićke dobi i prvih razreda osnovne škole u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mursko Središće.

Središnji koordinacijski odbor akcije gradovi i općine  – prijatelj djece kojeg čine predstavnici Saveza društva “Naša djeca” Hrvatske, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju ureda UNICEF-a, Udruga gradova, Udruga općina, Hrvatska zajednica županija i koordinator iz gradova i općina Društvu “Naša djeca” dodijelili su pohvalu za uspješnu provedenu naj akciju u 2018. godinu pod nazivom “Na Sljeme, na Sljeme”.