Da grad ulaže jednakomjerno u razvoj svih naselja u sklopu Grada Mursko Središće dokaz je nova investicija u naselju Hlapičina. U proračunu grada uvršteno je 50.000,00 kuna za I. fazu obnove Društvenog doma, točnije za obnovu prostorije u Društvenom domu.

Trenutno u društvenom domu smješten je ured Mjesnog odbora Hlapičina i prostorija Društva žena Hlapičina. Kako se u 2016. godine još jedna u nizu hvalevrijedna udruga, Društvo žena Hlapčina, sve jače počela razvijati i aktivnije baviti njegovanjem kulturne baštine gradonačelnik Dražen Srpak i predsjednik Mjesnog odbora odlučili su da tih 50.000,00 kuna ulože u obnovu prostorije koju će koristiti društvo žena Hlapičina. U prostoriji će se u potpunosti sanirati pod, odraditi fasaderski radovi, postaviti nove elektroinstalacije, grijanje, nova kuhinja, stol, stolice, ormar.