Murskom Središću postoji dugogodišnji problem prekomjernog teretnog prometa kroz centar mjesta na čijem rješavanju Grad Mursko Središće intenzivno radi. Naime, unatrag deset godina vodi se detaljna mapa konverzacije između Grada i svih državnih institucija uključenih u rješavanje problema. U tom periodu kroz Mursko Središće na državnoj cesti D 209 postavljeno je ograničenje brzine kretanja vozila na 40 km/h, postavljeni su mjerači brzine, pojačan je nadzor prometne inspekcije, a uskoro će se postaviti i kamera koja će slati “čestitke” najbržima, službenici Ministarstva unutarnjih poslova pojačano nadziru poštivanje Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a sve na inicijativu Grada Mursko Središće.

Za problem prekomjernog teretnog prometa u Murskom Središću znaju gotovo sve državne institucije, a konačno rješenje je isključivo gradnja zaobilaznice te novog mosta preko rijeke Mure prema Republici Sloveniji. Napominjemo da su Grad Mursko Središće s hrvatske strane i Občina Ledava sa slovenske strane prostorno-planski usuglasile točku spajanja državnih cesta te u potpunosti osigurale preduvjete za projektiranje i izgradnju zaobilaznice Murskog Središća te novog mosta preko rijeke Mure.

Grad Mursko Središće je povodom Europskog tjedna mobilnosti organizirao brojne aktivnosti koje su se događale tijekom cijelog tjedna dok se danas održala šetnja Rudarsko – murskim putem. Šetači su start imali na Športsko rekreacijskom centru “Zalešće” te su, bez obzira na kišu, došli do centra grada i šetnjom po pješačkom prijelazu upozorili na neodrživi promet teretnih vozila. Šetnji se priključio i gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak koji je istaknuo da je veoma nezadovoljan što se oni najglasniji i oni koji se “najviše razumiju” kad je riječ o teretnom prometu nisu uključili u šetnju.

Iako je problem prometa kroz Mursko Središće općepoznat, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković je prvi ministar iz nadležnog resora koji je službeno posjetio grad Mursko  Središće i osobno se upoznao s problemom te ga je želio riješiti zabranom tranzitnog prometa za teretna vozila preko 7,5 tona. U tom trenutku nastalo je veliko nezadovoljstvo hrvatske i slovenske Udruge prijevoznika te je ministar Butković tada popustio i predložio da se krene u prekategorizaciju graničnog prijelaza Mursko Središće – Petišovci iz međunarodnog u međudržavni za teretni promet čime bi se omogućilo da ovim prometnim pravcem mogu prometovati isključivo hrvatska i slovenska teretna vozila čime bi se promet prema projekcijama policije smanjio za 70% i došao u prihvatljive okvire na razini od prije ulaska u Europsku uniju.

I nadalje postoji želja Vlade Republike Hrvatske da se bilateralnim sporazumom s Vladom Republike Slovenije prekategorizira granični prijelaz Mursko Središće iz međunarodnog u međudržavni u nadi da će nova slovenska Vlada također pokazati spremnost za rješavanje problema.

Grad Mursko Središće i nadalje će biti strpljiv po pitanju ovog, za nas i za sva naselja do Čakovca izuzetno velikog problema, pod uvjetom da se teretni promet, i to isključivo i samo onaj koji tu zaista ne mora prolaziti, odlukom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Vlade premjesti na druge prometne pravce i time promet, sigurnost građana i imovine svede u prihvatljive okvire. Gradonačelnik Dražen Srpak upoznati je sa mogućnošću da se ovo može provesti i jednostranim činom u slučaju da ne bude adekvatnog odgovora sa slovenske strane i smatra da bi to u tom slučaju i trebalo učiniti, a najkasnije sa 01.01.2019. godine. U nadi i vjeri da će Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Vlada RH i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova učiniti sve potrebito za sigurnost prometa građana i imovine građana grada Mursko Središće zahvaljujemo na financiranju potrebitih studija i elaborata za gradnju novog mosta i zaobilaznice ali obzirom što je za taj projekt potrebno još više godina molimo da se uvaže potrebe građana Murskog Središća i svih naselja do Čakovca, a naročito zato jer postoji brzo i efikasno rješenje u kojem nitko neće biti oštećen, a to je premještanje prometa na autoput Goričan – Zagreb (pa će koja kuna pasti i u džep Hrvatskih cesta) ili pa po Sloveniji drugim prometnim pravcima.