Akti i dokumenti

 

 Za preuzimanje dokumenta u PDF formatu kliknite na njegov naziv:

GRADSKO VIJEĆE GMS 2018

GRADSKO VIJEĆE GMS 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif NATJEČAJ ZA STUDENTSKE POTPORE 2017-2018 .
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene Pravilnika o studentskim kreditima 
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Strateški razvojni program Grada Mursko Središće do 2020. godine
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o uvjetima zakupa poslovnog prostora u sklopu sportske dvorane 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o provođenju natjecaja za osnivanje prava gradnje
pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o visini ekonomske cijene smjestaja sjece u predskolske ustanove u GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan razvoja sustava civilne zaštite na podrucju GMS za 2018.
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o imenovanju clanova Socijalnog vijeca GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o izmjenama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smjestaja djece u predskolskim ustanovama GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif  I Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif  IZMJENE ODLUKE O IMENOVANJU MANDATNE KOMISIJE
pdf_dow_thumb_thumb.gif JAVNI POZIV ZA PRIZNANJA GRADA MS 2017-2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o imenovanju Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJECA Kristijan Antolovic
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o odredivanju pravnih osoba_Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o osnivanju postrojbe civilne zastite opce namjene _Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA O RAZRJESENJU DUZNOSI POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJECA
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Suglasnost na odluku o imenovanju vrsiteljice duznosti ravnatelja DV Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Suglasnost na odluku o razrjesenju ravnateljice DV Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Zakljucci 5. sjednice Gradskog vijeca
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene odluke o koeficijentima sluzbenika 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za branitelje
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za EU fondove
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za cestovni i zeljeznicki promet
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za energetiku, obnovljive izvore energije, ekologiju i zastitu okolisa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za kulturu i obrazovanje
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za gospodarstvo
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za poljoprivredu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za medunarodnu suradnju
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za mladez
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za predskolski odgoj
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za prostorno planiranje
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za ravnopravnost spolova
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za umirovljenike, pitanja socijalne skrbi, starije i nemocne osobe
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za turizam
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za sport
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o dodjeli javnih priznanja GMS za 2017. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene vrtica
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o naknadi za obavljanje duznosti predsjednika GV
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o prodaji nekretnina – SLATINE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o visini naknade za clanove i predsjednika odbora
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o visini koeficijenta i osnovice za obracun place gradonacelnika 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeca GMS 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif  II Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene vrtica
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o kupnji 85 poslovnog udjela u trgovackom drustvu MURS-EKOM d.o.o.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka – imenovanje ravnatelja Djecjeg vrtica Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o izmjenama Odluke o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na podrucju Grada Mursko Sredisce 1
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o prikljucenju na komunalne vodne gradevine 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif   Program raspolaganja polj.zemljistem u vlasnistvu RH na podrucju GMS
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Zakljucci 7. sjednice GMS GV
pdf_dow_thumb_thumb.gif Zakljucak 8. sjednice GV
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUCJU GRADA MURSKO SREDISCE
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama odluke-osnove rada mjesnih odbora
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odlaganja otpada na podrucju GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Poslovnicka odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Mursko Sredisce
pdf_dow_thumb_thumb.gif  II. izmjene i dopune proračuna Grada M.Središće 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene i dopune plana razvojnih programa
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Polugodišnji obračun proračuna Grada M.Središće za 2017
wordfile.jpg  Program održavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2017
wordfile.jpg  PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2017
 wordfile.jpg  Odluka o deponiranju slobodnih novčanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  III.izmjene i dopune proracuna 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Plan razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  FINANCIJSKI IZVJESTAJI GRADSKA KNJIZNICA ZA 2017.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Proracun 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjena program javnih potreba u kulturi za 2017.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o ovlastenju za potpisivanje dokumentacije platnog prometa (potpisni karton)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o popisu i osnivanju Povjerenstva za imovine i obveza
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017. (1)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2018.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o davanju ovlastenja za potpisivanje dokumentacije platnog prometa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o deponiranju slobodnih novcanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Godisnji obracun proracuna 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa za 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE Izvrsenje za 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture Izvrsenje za 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif I.izmjene i dopune proracuna za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif IZMJENE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA ZA PRORACUN I FINANCIJE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijsko izvjesce DV Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif II.izmjene i dopune proracuna za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif II.Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Program odrzavanje komunalne infrastrukture III.izmjene i dopune 2018.xls
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  PROGRAM GRADNJE III.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  III. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u kulturu 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u sportu za 2018 (1)
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa 01-06_2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodisnji obracun proracuna 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE IV.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture IV.izmjene i dopune 2018

5 Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odlaganja otpada na podrucju GMS

pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava
10 sjednica GV GMS – Odluke
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Zakljucci 10. sjednice GMS GV
pdf_dow_thumb_thumb.gif neverificirani zapisnik 10 sjednica gv
pdf_dow_thumb_thumb.gif V. izmjene i dopune proračuna 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif V Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif V. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Proracun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izvrsavanju proracuna za 2019.g_
pdf_dow_thumb_thumb.gif V. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan nabave za 2019. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE za 2019
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o osnivanju ustanove CENTAR ZA KULTURU RUDAR
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene odluke o koeficijentima sluzbenika (1)
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – raspisivanje izbora za Vijeca mjesnog odbora 2019
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o poticajima za uredenja nekretnina na podrucju GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o javnim priznanjima Grada Mursko Sredisce
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalistem na podrucju GMS u domovima za starije i nemocno
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o prodaji nekretnina – SLATINE
pdf_dow_thumb_thumb.gif

GRADSKO VIJEĆE – 2019.

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti prema novom Zakonu o komun.gosp.

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Mursko Sredisce

Odluka o komunalnom doprinosu Grada Mursko Sredisce

Odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce

Odluka o prihvacanju investicija

Odluka o zaduzenju

Odluka o zaduzenju u svrhu refinanciranja postojecih kredita

Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava 2019

Odluka o izradi IV ID PPUG M.Sredisce 2019

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima zakupa poslovnog prostora u sklopu sportske dvorane 2019

Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalistem na podrucju GMS u domovima za starije i nemocne osobe

Odluka o visini pausalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja Grada Mursko Sredisce

Odluka o prijenosu suvlasnickog udjela nekretnine na Umjetnicku skolu Miroslav Magdalenic

Odluka o imenovanju Odbora za proracun i financije 2019

Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreca za Grad Mursko Sredisce

Analiza stanja sustava CZ_2018_Grad Mursko Sredisce

Plan razvoja sustava CZ_2019_Grad Mursko Sredisce

Odluka o kupnji nekretnine