Akti i dokumenti

 

 Za preuzimanje dokumenta u PDF formatu kliknite na njegov naziv:
IZDVOJENE ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA GMS
wordfile.jpg STATUT
 wordfile.jpg POSLOVNIK
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA MURSKO SREDIŠĆE
 wordfile.jpg ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
 wordfile.jpg KUĆNI RED SPORTSKE DVORANE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
 wordfile.jpg ODLUKA – KATALOG INFORMACIJA 2012
 wordfile.jpg ODLUKA O CIJENI KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE MURSKO SREDIŠĆE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Mursko Središće i prednika Grada s rokovima čuvanja
GRADSKO VIJEĆE GMS 2013
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2013. GODINU
GRADSKO VIJEĆE GMS 2014
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijska izvješća proračuna Grada M.Središće za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godinu!
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2014. GODINU
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u kulturi Grada Mursko Središće za 2014. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potrebe u športu Grada Mursko Središće za 2014. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
pdf_dow_thumb_thumb.gif Pravilnik o studentskim kreditima
pdf_dow_thumb_thumb.gif Objedinjeni obrasci za financijska izvješća 01-12/2014. godinu.
GRADSKO VIJEĆE GMS 2015
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja
pdf_dow_thumb_thumb.gif PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI U GRADU MURSKO SREDIŠĆE
pdf_dow_thumb_thumb.gif PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DODJELU NAGRADA SPORTAŠIMA ZA SPORTSKA OSTVARENJA
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2015.GODINU
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2015. GODINU
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluku o proračunu Grada Mursko Središće za 2015. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodišnji obračun proračuna za 2015.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijsko izvješće 01-03/2015.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijska izvješća 01-06/2015.g.
  pdf_dow_thumb_thumb.gif III Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
  pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijska izvješća za 2015. godinu
GRADSKO VIJEĆE GMS 2016
pdf_dow_thumb_thumb.gif PLAN NABAVE GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2016. GODINU
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće
pdf_dow_thumb_thumb.gif I. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2016. godinu.docx
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluku o izmjenama odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja.pdf
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Grada Mursko Središće za 2016. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O OBVEZAMA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
  pdf_dow_thumb_thumb.gif Proračun za 2016.godinu sa projekcijama za 2017.i 2018.g
  pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O I IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA RAZD0BLJE OD 01.01. – 31.12.2016 GODINE
pdf_dow_thumb_thumb.gif II Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodišnji obračun proračuna za 2016. g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
GRADSKO VIJEĆE GMS 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif Proračun za 2017.g, sa projekcijama za 2018.i 2019.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan nabave Grada Mursko Središće za 2017. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif II Izmjene Plana nabave za 2017. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o dodjeli javnih priznanja GMS za 2017. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif  III Izmjene Plana nabave za 2017. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijsko izvješće TFI 01-03_2017
GRADSKO VIJEĆE GMS 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif NATJEČAJ ZA STUDENTSKE POTPORE 2017-2018 .
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene Pravilnika o studentskim kreditima 
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Strateški razvojni program Grada Mursko Središće do 2020. godine
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o uvjetima zakupa poslovnog prostora u sklopu sportske dvorane 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o provođenju natjecaja za osnivanje prava gradnje
pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o visini ekonomske cijene smjestaja sjece u predskolske ustanove u GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan razvoja sustava civilne zaštite na podrucju GMS za 2018.
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o imenovanju clanova Socijalnog vijeca GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o izmjenama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smjestaja djece u predskolskim ustanovama GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif  I Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif  IZMJENE ODLUKE O IMENOVANJU MANDATNE KOMISIJE
pdf_dow_thumb_thumb.gif JAVNI POZIV ZA PRIZNANJA GRADA MS 2017-2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o imenovanju Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJECA Kristijan Antolovic
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o odredivanju pravnih osoba_Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o osnivanju postrojbe civilne zastite opce namjene _Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA O RAZRJESENJU DUZNOSI POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJECA
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Suglasnost na odluku o imenovanju vrsiteljice duznosti ravnatelja DV Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Suglasnost na odluku o razrjesenju ravnateljice DV Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Zakljucci 5. sjednice Gradskog vijeca
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene odluke o koeficijentima sluzbenika 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za branitelje
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za EU fondove
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za cestovni i zeljeznicki promet
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za energetiku, obnovljive izvore energije, ekologiju i zastitu okolisa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za kulturu i obrazovanje
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za gospodarstvo
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za poljoprivredu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za medunarodnu suradnju
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za mladez
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za predskolski odgoj
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za prostorno planiranje
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za ravnopravnost spolova
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za umirovljenike, pitanja socijalne skrbi, starije i nemocne osobe
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za turizam
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za sport
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o dodjeli javnih priznanja GMS za 2017. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene vrtica
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o naknadi za obavljanje duznosti predsjednika GV
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o prodaji nekretnina – SLATINE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o visini naknade za clanove i predsjednika odbora
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o visini koeficijenta i osnovice za obracun place gradonacelnika 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeca GMS 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif  II Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene vrtica
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o kupnji 85 poslovnog udjela u trgovackom drustvu MURS-EKOM d.o.o.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka – imenovanje ravnatelja Djecjeg vrtica Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o izmjenama Odluke o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na podrucju Grada Mursko Sredisce 1
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Odluka o prikljucenju na komunalne vodne gradevine 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif   Program raspolaganja polj.zemljistem u vlasnistvu RH na podrucju GMS
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Zakljucci 7. sjednice GMS GV
pdf_dow_thumb_thumb.gif Zakljucak 8. sjednice GV
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUCJU GRADA MURSKO SREDISCE
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama odluke-osnove rada mjesnih odbora
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odlaganja otpada na podrucju GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Poslovnicka odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Mursko Sredisce
pdf_dow_thumb_thumb.gif  II. izmjene i dopune proračuna Grada M.Središće 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene i dopune plana razvojnih programa
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Polugodišnji obračun proračuna Grada M.Središće za 2017
wordfile.jpg  Program održavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2017
wordfile.jpg  PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2017
 wordfile.jpg  Odluka o deponiranju slobodnih novčanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  III.izmjene i dopune proracuna 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Plan razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  FINANCIJSKI IZVJESTAJI GRADSKA KNJIZNICA ZA 2017.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Proracun 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjena program javnih potreba u kulturi za 2017.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o ovlastenju za potpisivanje dokumentacije platnog prometa (potpisni karton)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o popisu i osnivanju Povjerenstva za imovine i obveza
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017. (1)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2018.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o davanju ovlastenja za potpisivanje dokumentacije platnog prometa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o deponiranju slobodnih novcanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Godisnji obracun proracuna 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa za 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE Izvrsenje za 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture Izvrsenje za 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif I.izmjene i dopune proracuna za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif IZMJENE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA ZA PRORACUN I FINANCIJE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijsko izvjesce DV Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif II.izmjene i dopune proracuna za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif II.Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Program odrzavanje komunalne infrastrukture III.izmjene i dopune 2018.xls
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  PROGRAM GRADNJE III.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  III. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u kulturu 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u sportu za 2018 (1)
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa 01-06_2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodisnji obracun proracuna 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE IV.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture IV.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava