Akti i dokumenti

 

 Za preuzimanje dokumenta u MS Word formatu kliknite na njegov naziv:
wordfile.jpg STATUT
 wordfile.jpg POSLOVNIK
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA MURSKO SREDIŠĆE
 wordfile.jpg ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
 wordfile.jpg KUĆNI RED SPORTSKE DVORANE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
 wordfile.jpg ODLUKA – KATALOG INFORMACIJA 2012
 wordfile.jpg ODLUKA O CIJENI KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE MURSKO SREDIŠĆE
 wordfile.jpg UGOVOR – WEB STRANICA GMS 2012
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2013. GODINU
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Mursko Središće i prednika Grada s rokovima čuvanja
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2014. GODINU
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijska izvješća proračuna Grada M.Središće za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godinu!
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u kulturi Grada Mursko Središće za 2014. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potrebe u športu Grada Mursko Središće za 2014. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Pravilnik o studentskim kreditima
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2015.GODINU
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2015. GODINU
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluku o proračunu Grada Mursko Središće za 2015. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Objedinjeni obrasci za financijska izvješća 01-12/2014. godinu.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijsko izvješće 01-03/2015.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijska izvješća 01-06/2015.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodišnji obračun proračuna za 2015.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI U GRADU MURSKO SREDIŠĆE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DODJELU NAGRADA SPORTAŠIMA ZA SPORTSKA OSTVARENJA
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Proračun za 2016.godinu sa projekcijama za 2017.i 2018.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif III Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijska izvješća za 2015. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijsko izvješće TFI 01-03_2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PLAN NABAVE GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2016. GODINU
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O OBVEZAMA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O I IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA RAZD0BLJE OD 01.01. – 31.12.2016 GODINE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif I. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2016. godinu.docx
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluku o izmjenama odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja.pdf
 pdf_dow_thumb_thumb.gif II Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodišnji obračun proračuna za 2016. g.
 wordfile.jpg Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Grada Mursko Središće za 2016. godinu
 wordfile.jpg Plan nabave Grada Mursko Središće za 2017. godinu
 pdf_dow_thumb_thumb.gif IV Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Proračun za 2017.g, sa projekcijama za 2018.i 2019.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  II. izmjene i dopune proračuna Grada M.Središće 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Polugodišnji obračun proračuna Grada M.Središće za 2017
 wordfile.jpg  Program održavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2017
wordfile.jpg  PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2017
 wordfile.jpg  II Izmjene Plana nabave za 2017. godinu
 wordfile.jpg Izmjene Pravilnika o studentskim kreditima 
 wordfile.jpg  Odluka o deponiranju slobodnih novčanih sredstava
 wordfile.jpg  NATJEČAJ ZA STUDENTSKE POTPORE 2017-2018 .
wordfile.jpg Strateški razvojni program Grada Mursko Središće do 2020. godine