Međimurska županija kao prvotni nositelj projekta pokrenula je projekt pod nazivom “Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za Grad Mursko Središće i općine Gornji Mihaljevec, Nedelišče, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova”. Izrađena je Studija izvodljivosti za pojedine jedinice lokalne samouprave te nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za navedena područja (u nastavku: PRŠI) za koji je provedena preliminarna provjera sukladnosti s pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja ( u nastavku: ONP).

 

Sporazumom o promjeni Nositelja projekta definirano je da Grad Mursko Središće bude novi nositelj projekta, što je obuhvaćeno konačnom verzijom PRŠI-a. Međimurska županija, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokrenula je Javnu raspravu Projekta koja je trajala od 16.11. do 17.12.2018. godine. U nastavku prilažemo dokumet Izmijenjeno izvješće s javne rasprave.

Izvjesce s javne rasprave_Grad_M.Sredisce