IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA MURSKO SREDIŠĆE

/CILJANE IZMJENE I DOPUNE/

III_ID_PPUG_Mursko_Središće_2017_Izvješće o javnoj raspravi