Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010.g
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.g
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.g
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013.g
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014.g

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015.g

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016.g

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017.g