JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće

Javna rasprava se može pratiti i online preko linka: https://meetingsemea15.webex.com/meet/miljenko.stefanic

Preuzimanje sadržaja: http://wp.mursko-sredisce.hr/wp-content/uploads/IV.izmjene.PPUGMS.zip

http://wp.mursko-sredisce.hr/wp-content/uploads/iv-video.mp4

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18,39/19 i 98/19) i ZaključkagradonačelnikaGradaMursko Središće, Klasa: 021-05/19-01/134, Urbroj: 2109/11-20-01/1-4 od 22. travnja 2020. godine objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu IV. izmjene i dopune

Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće

  1. Javna rasprava će trajati od 04.05.2020. do 18.05.2020.
  2. Javni uvid u prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na web stranicama Grada Mursko Središće(www.wp.mursko-sredisce.hr), te izrađivača plana (www.urbia.hr)
  3. Javno izlaganje Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće organizirat će se 11.05.2020. godine u 11:00 sati putem livestream servisa. Livestream servisu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu (link) koja će biti objavljena na web stranici Grada Mursko Središće(www.wp.mursko-sredisce.hr)
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 18.05.2020. godine i to na slijedeći način:
  5. postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  6. davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  7. upućivanjem pismenih prijedloga Gradu Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MURSKO SREDIŠĆE