Grad Mursko Središće sukladno Sporazumu o promjeni nositelja projekta te kao novi nositelj projekta objavljuje link s provedenom Javnom raspravom Projekta koja je trajala od 26.9. do 27.10. 2017. godine.

Sva potrebna dokumentacija dostupna je na sljedećem linku: https://medjimurska-zupanija.hr/2017/09/26/javna-rasprava-za-projekt-razvoj-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-za-grad-mursko-sredisce-i-opcine-gornji-mihaljevec-nedelisce-selnica-strahoninec-sveti-juraj-na-bregu-svet/