Nažalost u ulici Marka Kovača već duže vrijeme se javlja problem sa javnom rasvjetom, o kojem je grad obaviješten, te je i poduzima sve potrebne mjere da se što prije ukloni kvarovi na istima. Nakon višestrukih popravaka utvrđen je kvar na spojnom kabelu između trafostanice kod trgovine Konzum i prvog kandelabera u ulici Marka Kovača iz smjera državne ceste. Grad radi na uklanjanju problema, te su kontaktirane nadležne službe i dogovoreni radovi na uklanjanju kvara s HEP-om, što će biti učinjeno tokom sljedećeg  tjedna. Ispričavamo se što smo u nemogućnosti bržeg rješavanja problema te  molimo za strpljenje da se na adekvatan način ukloni kvar i da se u budućnosti izbjegnu slični kvarovi.