javni natjecaj – voditelj odsjeka za financije, proracun, drustvene djelatnosti i socijalnu skrb

opis poslova radnog mjesta, podaci o placi i nacin obavlljanja provjere znanja – voditelj odsjeka za financiranje, proracun…