Javni natjecaj – voditelj odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zastitu okolisa, stambene i komunalne poslove

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o placi, nacin obavljanja provjere znanja – voditelj odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zastitu okolisa, stambene i komunalne poslove