Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Mursko Središće, a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene“.

Javna priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Mursko Središće su:

 1. Nagrada Grada Mursko Središće za životno djelo “Dr. Jakov Kostović”
 2. Povelja “Počasni građanin grada Mursko Središće”
 3. Nagrada Grada Mursko Središće “Ivan Šubić”
 4. Povelja “Lapornik”
 5. Nagrada: Iznimno uspješan učenik i student “Magna cum laude”

Kriteriji za dodjelu Priznanja Grada Mursko Središće su vrhunski rezultati postignuti na teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području, uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog poduzeća, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe, a propisani su za svako pojedinačno javno priznanje u Odluci o javnim priznanjima Grada Mursko Središće. (sl gl br)

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za javna priznanja Grada Mursko Središće.

Prijedlozi moraju biti obrazloženi pisano i moraju sadržavati:

 • Ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
 • Prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga
 • Osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi
 • Naziv javnog priznanja I područje za koje se podnosi prijedlog
 • Iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postinuća i doprinosa radi kojih se predlaže dojdela javnog priznanja
 • Odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, životopis, opisani doprinos, natjecateljski rezultati i sl.)

 

Prijedlog odabira Odbor za javna priznanja podnosi Gradskom vijeću.

 

Prijedlozi se upućuju u pisanom obliku na adresu GRAD MURSKO SREDIŠĆE, GRADSKO VIJEĆE – Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg bana Jelačića 10, najkasnije do 25.04.2019. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

 

Odluku o dodjeli javnih priznanja donijet će Gradsko vijeće na svojoj sjednici, a priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Mursko Središće.

 

PREDSJEDNIK

ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA:
Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanj

Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Mursko Središće