Javni poziv za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga za 2020. godinu.

Prijave se podnose za sljedeća područja: kultura, sport, tehnička kultura i ostalo.

Javni poziv otvoreni je do 16. ožujka 2020. godine.

Uvjeti natječaja, prihvatljive aktivnosti i obrasci dostupni su na web stranici Grada Mursko Središće.

Javni poziv je raspisani temeljem čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.