DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“
Trg braće Radića 4
40 315 Mursko Središće

Mursko Središće, 02.10.2017.
KLASA: 601-02/17-01/145-4
UR.BROJ: 2109-82/17-01

U skladu s odredbama članka 23.a.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/97, 94/13)  te  članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN broj 107/14.),  Upravno vijeće Dječjeg vrtića  „Maslačak“ Mursko Središće objavljuje

J A V N I  P O Z I V

>ZA UPIS  DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja ne pohađaju redoviti program vrtića, na upis djece u  program  predškole.
Sukladno članku 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN broj 107/14), program predškole  je obvezni  program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Poziv se odnosi na djecu koja su rođena između 01.travnja 2011.i 31.ožujka 2012. godine te stanuju na području Grada Mursko Središće.
Upisi će se vršiti u periodu od 05.10.2017. do 15.10.2017.  godine u Dječjem vrtiću „Maslačak“,Trg braće Radića 4, Mursko Središće u vremenu od 9.00 do 13.00 sati.

 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Maslačak“ Mursko Središće