JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK”

TRG BRAĆE RADIĆA 4

40315 MURSKO SREDIŠĆE

KLASA: 601-02/19-01/76-2

UR. BROJ: 2019-82/19-01

Mursko Središće, 03.09.2019.

U skladu s odredbama članka 23.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN broj 10/97, 107/97, 94/13, te članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole NN broj 107/14 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak” Mursko Središće objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja ne pohađaju redoviti program vrtića, na upis djece u program predškole.

Sukladno članku 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole NN BROJ 107/14, program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u školu i sastavni je dio odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Poziv se odnosi na djecu koja su rođena između 01. travnja 2013. i 31. ožujka 2014. te stanuju na području Grada Mursko Središće.

Upisi će se vršiti u periodu od 23.09.2019. do 27.09.2019. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u Dječjem vrtiću „Maslačak”, Trg braće Radića 4, Mursko Središće.

Upravno vijeće

Dječjeg vrtića „Maslačak”