Javni WC – obavijest

            Obavještavamo građane da će javni wc u zimskom periodu biti otvoreni od 06:00 do 16:00 sati obzirom da u tom periodu u popodnevnim satima na prostoru gradske tržnice nema društvenih i poslovnih aktivnosti, niti otvorenih poslovnih subjekata.

            Izuzev za  vrijeme odvijanja manifestacije „Advent u gradu rudara“ javni wc će biti otvoreni prema programu i vremenskom periodu održavanja iste.

 (Grad Mursko Središće)