Obavijest
Upravljanje znanjem u poljoprivredi: Povratak korijenima (u digitalnom dobu)

„Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizira petu po redu poljoprivrednu konferenciju pod nazivom „Upravljanje znanjem u poljoprivredi: Povratak korijenima (u digitalnom dobu)“. Konferencija će se održati 25. veljače 2020. godine s početkom u 9 sati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje. Naglasak ovogodišnje poljoprivredne konferencije bit će na isticanju važnosti poljoprivrede u pogledu sigurnosti potrošača, kvalitete hrane te certificiranja proizvoda. Sudjelovanje na konferenciji je BESPLATNO, ali zbog ograničenog broja mjesta neophodno je prijaviti se putem on-line PRIJAVNICE najkasnije do 21. veljače 2020. godine….

više

Zaključci 79. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 17.02.2020. godine na 79 . sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip…

više

Javni poziv za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga za 2020. godinu.

Prijave se podnose za sljedeća područja: kultura, sport, tehnička kultura i ostalo. Javni poziv otvoreni je do 16. ožujka 2020. godine. Uvjeti natječaja, prihvatljive aktivnosti i obrasci dostupni su na web stranici Grada Mursko Središće. Javni poziv je raspisani temeljem čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

više

Zaključci 78. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.02.2020. godine na 78 . sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip…

više

Zaključci 77. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 28.01.2020. godine na 77 . sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja…

više

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina

Temeljem članka 5. Odluke Gradskog vijeća Grada Mursko Središće  o poticanju uređenja nekretnina na području Grada Mursko Središće Klasa: 021-05/18-01/1627 gradonačelnik Grad Mursko Središće objavljuje slijedeći JAVNI  NATJEČAJ za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina      Grad Mursko Središće raspisuje javni natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na svom području u 2020. godini. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja:           Poticaji za uređenje nekretnina odnose se na uređenje nekretnina na području Grada Mursko Središće na kojima: je izgrađen…

više

JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće za 2020. godinu

Temeljem članka 6. Odluke Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće Klasa: 021-05/19-01/466 (službeni glasnik Međimurske županije broj 04/2019) gradonačelnik Grad Mursko Središće objavljuje slijedeći JAVNI  POZIV za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće za 2020. godinu      Grad Mursko Središće raspisuje javni poziv za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na svom području u 2020….

više

Zaključci 76. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 21.01.2020. godine na 76. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak,…

više

Pozivni natječaj za dodjelu nagrade “Zrinski”

Do 28. veljače prijavite zaslužne Međimurke i Međimurce za prestižnu Nagradu „Zrinski“! Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije raspisao je pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu. Ova najviša županijska nagrada dodjeljuje se građanima Međimurske županije, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama koje žive ili djeluju na području Međimurske županije za rezultate ostvarene u prethodnoj godini ili u duljem vremenskom razdoblju (godišnja nagrada) u djelatnosti gospodarstva,…

više