Obavijest
Zaključci 89. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.08.2020. godine na 89. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Janja Zorec Detić, Marta Tuksar, Petra…

više

Zaključci 85. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.06.2020. godine na 85. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše,…

više

DAN GRADA I LJETO UZ MURU 2020. – Murska alka

            Zabavno ekipno natjecanje „MURSKA ALKA“ sastoji se od 2 igre koje će se održati u nedjelju 28.06.2020. godine (nedjelja) s početkom u 18,00 sati na šetnici uz rijeku Muru.             Svaka ekipa broj pet članova, igra se sastoji od dva dijela, a u nastavku kratka pojašnjenja pojedine igre: 1. TALIGE PARTY – dvojica voze jednog člana u taligama stazom od 30 metara koji treba pogoditi alku. Boduje se brzina i pogodak. 2.IZNENAĐENJE PARTY – očekujte neočekivano             U…

više

Svečanost obilježavanja Dana Grada na Športsko reakcijskom centru „Zalešće“ uz koncert MIRKA ŠVENDE – ŽIGA

Ovogodišnja svečanost obilježavanja Dana Grada održat će se na Športsko rekreacijskom centru „Zalešće“ u subotu, 27. lipnja na blagdan svetog Ladislava, zaštitnika župe. Osim svečanog sadržaja, neće nedostajati ni sportskih i zabavnih aktivnosti.             Svečani dio započet će svetom misom u 11.00 sati u crkvi Marije Kraljice i svetog Ladislava, a nastavit će se u 15.00 sati obilježavanjem 29. obljetnice zaustavljanja tenkova JNA kod spomen ploče zaustavljanja tenkova JNA i spomenika braniteljima – Piramida. Glavni dio obilježavanja Dana grada…

više

Poziv – Gradski kotlići – Ljeto uz Muru 2020.

U sklopu manifestacije Ljeto uz Muru 2020. dana 12. srpnja 2020. godine (nedjelja) na terenima Sportsko – rekreacijskog centra „Zalešće“ u Murskom Središću održati će se tradicionalno kuhanje jela „Gradski kotlić“ (pojedinac ili ekipno).             Grad Mursko Središće za sudionike osigurava plastične tanjure, žlice, salvete i kruh za 30 porcija jela. Sudionici Gradskog kotlića sami osiguravaju pribor za kuhanje, zdjele za kuhanje, plinsku bocu, drva i ognjište – postolje na kojem će se ložiti vatra.             Svaki sudionik koji…

više

POZIV – SAJAM DOMAĆIH PROIZVODA LJETO UZ MURU 2020.

Ovogodišnji Sajam domaćih proizvoda u sklopu manifestacije Dani Grada i Ljeto uz Muru 2020. održat će se u subotu 04. srpnja s početkom u 15,00 sati na šetnici uz Muru. Vrijeme završetka Sajma nije određeno, jer će se na parkiralištu uz šetnicu održavati brojna događanja. Na Sajam se mogu prijaviti svi proizvođači domaćih proizvoda, npr. medari, vinari, bučina ulja, kolači, košaraši, proizvođači sireva, rakija, nakit, suveniri i dr., te  udruge i pojedinci koji se bave promicanje tradicionalnih zanata i…

više

6. FOTOGRAFSKI NATJEČAJ „Moji doli i bregi“

1. Organizator fotografskog natječaja „Moji doli i bregi“ je Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi. 2. Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje se bave fotografijom, bez obzira na prebivalište, spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Prava sudjelovanja izuzeti su članovi ocjenjivačkog žirija, osobe u organizacijskom odboru te osobe mlađe od 16 godina. 3. Foto natječaj ima dvije teme: Poljoprivreda Turizam Sudionici se pozivaju na dokumentiranje i stvaranje vlastitog doživljaja zadanih tema. Sadržaj fotografije mora biti povezan s…

više

Zaključci 84. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.05.2020. godine na 84. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan,…

više