Obavijest – III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće – ciljana izmjena

 

Na temelju čl. 88 Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) Ured Grada Mursko Središće kao nositelj izrade plana obavještava javnost da je pokrenut postupak III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće – ciljana izmjena (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 10/04, 15/15 i 14/16).

Informacije o tijeku izrade postupka III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće – ciljana izmjena, mogu se dobiti u Gradu Mursko Središće, Ured Grada, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće ili upitom na broj 040/370 771.

 

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

 

Odluka o III izmjenama i dopunama PPUGMS – ciljana izmjena