GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA

MURSKO SREDIŠĆE DEŽURATI ĆE U SUBOTU,

13. SVIBNJA 2017.

OD 09.00 DO 16.00 SATI.

(BRANKA TARANDEK, dipl. iur. 098 562 910)

 

 

PREDSJEDNICA GIP-a MURSKO SREDIŠĆE

NATALIJA KOZAR, dipl. iur.