OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA POSTUPKA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PPU GMS

OBAVIJEST JAVNOSTI

 

O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Grad Mursko Središće pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/04, 15/15, 14/16 i 13/17).

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 23.05.2019. do 22.06.2019.

 

U prilogu:

 

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće
  2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće
  3. Preslika Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće
  4. Grafički prilog – važeći PPUO, može se preuzeti na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje http://zavod.hr/prostorni-planovi-uredenja/ppuo

 

OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATESKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIS

ODLUKA O ZAPOCINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATESKE PROCJENE- POCETNA

Odluka o izradi IV izmjene i dopune Prostornog plana uredenja GMS