OBAVIJEST

 

Zahtjevi za oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2018. godinu zaprimati će se do 11. svibnja 2018. godine (petak) u Gradskoj upravi Grada Mursko Središće u uredovno radno vrijeme: ponedjeljak od 08:00 do 16:00 sati, utorak od 08:00 do 14:00 sati i četvrtak od 08:00 do 14:00 sati.

 

Kriteriji za oslobađanje plaćanja komunalne naknade jesu:

 

Ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 1.000,00 kn. U prihode se ne uračunava prihod po osnovi socijalne pomoći,

Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći,

Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, osoba sa priznatom 80%-om tjelesnom invalidnošću,

Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – roditelj ili staratelj kronično bolesnog djeteta ili djeteta sa prirođenim anomalijama, do početka ostvarivanja samostalnih prihoda djeteta, a zbog povećanih troškova života nastalih temeljem troškova liječenja djece. Staratelji navedeno oslobođenje ostvaruju samo u slučaju ako bolesno dijete živi sa njima u zajedničkom kućanstvu. Pod pojmom kronično bolesne djece podrazumijevaju se slijedeće bolesti: cerebralna paraliza, epilepsija, šećerna bolest, teška astma, teške kronične neurološke bolesti (mišićna distrofija, multipla skleroza i druge teške bolesti prema nalazu liječnika specijalista), maligna oboljenja, djeca sa teškim psihičkim poremećajima. Pod pojmom prirođenih anomalija smatraju se sve prirođene anomalije koje značajno otežavaju kvalitetu života i samim time uzrokuju povećane troškove života, a osobito djeca sa Downovim sindromom, djeca sa prirođenim srčanim i bubrežnim bolestima ili prirođenim teškim anomalijama organa za kretanje i ostalih ekstremiteta.

 

S poštovanjem,

GRAD MURSKO SREDIŠĆE