Pokretači društvenih promjena – Naj volonter/volonterka Grada Mursko Središće –

Grad Mursko Središće će po prvi puta, ove godine, pokrenuti novi projekt „Naj volonter/volonterka“ za osobe i akcije koje doprinose poboljšanju kvalitete života osobe, skupine osoba ili općoj dobrobiti, aktivnom uključivanju osobe ili skupine osoba u društvena zbivanja te razvoju humanijeg društva i volonterstva.  Svake godine u sklopu manifestacije “Advent u gradu rudara” održati će se prijam i dodjela nagrada za naj volontera/volonterku.

            “Mi u Gradu Mursko Središće želimo istaknuti volontere koji svoje slobodno vrijeme na najbolji mogući i humaniji način dijele sa ostatkom društva, koji doprinose razvoju u Udrugama i društvenom životu grada. Volonteri su pokretači pozitivnih promjena. Znamo da volonteri ne volontiraju da bi bili nagrađeni, međutim na nama je da im odamo priznanje za nesebični rad i trud koji ulažu i doprinose kvaliteti života grada.” – istaknuo je gradonačelnik.

            Vesna Horvat iz Murskog Središća jedna je od brojnih građana koji se aktivno uključuju u sve aspekte društvenog života grada. Vesna je već 16-tak godina aktivna članica Kuturno umjetničkog društva “Mura”. Osim što je dio ekipe folklorne sekcije, vodila je posao tajnika, a kasnije i blagajnika u KUD-u. Važna je karika organizacijskog tima Udruge. Uz voditelje Kulturno umjetničke udruge vrlo je aktivna u provođenju EU projekta “Implus za 54+”. Uz veliku želju da folklorna sekcija nastavi svoju tradiciju uložila je mnogo truda da se ista omasovi i da u tu sekciju, a  i sam KUD “Mura” budu uključene marginalizirane osobe, i da se ne samo u vrtićima, nego i u Udruzi vrši integracija Roma. Sudjeluje i pomaže prilikom pripreme i organizacije radionica, seminara i proba. Uz obveze u udruzi, koje itekako dobro nosi, svoje slobodno vrijeme provodi volontirajući u Udruzi udomitelja djece Međimurja, gdje sa djecom provodi radionice pečenja kolača, izrada suvenira. Aktivno je uključena u događaje i manifestacije koje organizira Grad Mursko Središće i Turistička zajednica grada Mursko Središće.

            Znamo da na području grada živi puno osoba koji su svojim radom postigli iznimno vrijedne rezultate, a s time i nekome pomogli u svakodnevnom životu i vrijeme je da i njih istaknemo i nagradimo.       Grad Mursko Središće će uskoro obavijestiti javnost o postupku biranja naj volontera/volonterke.

(Grad Mursko Središće)