U ponedjeljak 24. travnja 2017. godine, u prostorijama Međimurskih voda d.o.o. Čakovec predstavnici Grada Mursko Središće i općina Vratišinec, Selnica i Sveti Martin na Muri potpisali su Pismo namjere za provedbu projekta aglomeracije Mursko Središće.

U veljači 2017. godine su konzultanti tvrtke Proning DHI d.o.o. iz Zagreba predstavili projekt vijećnicima jedinica lokalne samouprave s područja provedbe projekta kako bi ih upoznali s osnovnim karakteristikama samog projekta te s  planovima za predstojeće aktivnosti kod same provedbe. Nakon održane prezentacije Projekta, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donijela su odgovarajuće odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na projektu, kao i odluke o sufinanciranju projekta i partnerstvu na projektu.

Međimurske vode su 10. travnja 2017. godine od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnog gospodarstva, primile Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće. Predaja aplikacijskog paketa se planira tijekom svibnja 2017. godine, a u drugoj polovici godine i provedba potrebnih postupaka javnih nadmetanja za odabir izvođača radova.

Predviđa se da bi po prihvaćanju projekta i ugovaranju  potrebnih radova, početak građevinskih radova mogao biti krajem 2017. godine.