U Murskom Središću postoji dugogodišnji problem prekomjernog teretnog prometa kroz centar mjesta na čijem rješavanju Grad Mursko Središće intenzivno radi. Naime, unatrag deset godina vodi se detaljna mapa konverzacije između Grada i svih državnih institucija uključenih u rješavanje problema. U tom periodu na državnoj cesti D 209 kroz Mursko Središće postavljeno je ograničenje brzine kretanja vozila na 40 km/h, postavljeni su mjerači brzine te zaštitni stupići prema pješačkoj stazi u centru, pojačan je nadzor prometne inspekcije, službenici Ministarstva unutarnjih poslova pojačano nadziru poštivanje Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od strane Međimurske županije izrađeno je idejno rješenje zaobilaznice Murskog Središća sa novim mostom preko rijeke Mure, a sve na inicijativu Grada Mursko Središće. Za problem prekomjernog teretnog prometa u Murskom Središću znaju sve državne institucije, a konačno rješenje je isključivo gradnja zaobilaznice te novog mosta preko rijeke Mure prema Republici Sloveniji. Napominjemo da su Grad Mursko Središće s hrvatske strane i Občina Ledava sa slovenske strane prostorno-planski usuglasile točku spajanja državnih cesta te u potpunosti osigurale preduvjete za projektiranje i izgradnju zaobilaznice Murskog Središća i novog mosta preko rijeke Mure.

Iako je problem prometa kroz Mursko Središće općepoznat, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković je prvi ministar iz nadležnog resora koji je službeno posjetio grad Mursko  Središće i osobno se upoznao s problemom te ga je želio riješiti zabranom tranzitnog prometa za teretna vozila preko 7,5 tona, osim za teretna vozila slovenskih i hrvatskih registracijskih oznaka počevši od 01.07.2017. godine, međutim to jednostranom odlukom Ministarstva nije bilo moguće zbog propisa Europske unije. Ukratko radilo se o prekategorizaciji graničnog prijelaza Mursko Središće iz međunarodnog u međudržavni kao privremenom rješenju prekomjernog teretnog prometa kroz Mursko Središće do izgradnje zaobilaznice i novog mosta čemu se izričito protivila Udruga prijevoznika iz Republike Hrvatske kao i Udruga prijevoznika Republike Slovenije koje su usprkos saznanju da teretni promet nanosi ogromnu štetu mještanima koji imaju stambene objekte i žive duž državne ceste D 209 u Murskom Središću odlučile štititi samo interese hrvatskih i slovenskih prijevoznika.

Nakon niza razgovora i sastanaka Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture odlučilo je pokrenuti, zajedno sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, bilateralno rješavanje prekategorizacije graničnog prijelaza Mursko Središće iz međunarodnog u međudržavni. Sve prethodne radnje potrebne za prekategorizaciju su od strane Vlade Republike Hrvatske odrađene, međutim nije bilo adekvatnog odgovora od strane Vlade Republike Slovenije.

Stoga je gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak dana 26. lipnja 2018. godine u Zagrebu održao sastanak s ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem i ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta Darkom Horvatom na kojem je još jednom upozorio na problem te rezolutno tražio njegovo hitno rješavanje. Na sastanku je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture obavijestio gradonačelnika Grada Mursko Središće da su Hrvatske ceste dobile nalog za izradu potrebne dokumentacije za gradnju zaobilaznice Murskog Središće i novog mosta preko rijeke Mure. Naime, Studija izvodljivosti za projekt je pri kraju te će se potom početi sa izradom Studije utjecaja projekta na okoliš. Dakle, sva potrebna dokumentacija je u izradi od strane Hrvatskih cesta.

Nakon sastanka u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, dana 27. lipnja 2018.g. na užem kabinetu Vlade Republike Hrvatske kao jedna od točaka dnevnog reda obrađena je i problematika prekomjernog teretnog prometa kroz Mursko Središće te je zaključeno da i nadalje postoji želja Vlade Republike Hrvatske da se bilateralnim sporazumom s Vladom Republike Slovenije prekategorizira granični prijelaz Mursko Središće iz međunarodnog u međudržavni uz nadu da će nova slovenska vlada nakon formiranja također pokazati spremnost za rješavanje problema.