Proračun

 

PRORAČUN 2013
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2013. GODINU
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Mursko Središće i prednika Grada s rokovima čuvanja
PRORAČUN 2014
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2014. GODINU
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u kulturi Grada Mursko Središće za 2014. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potrebe u športu Grada Mursko Središće za 2014. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2015.GODINU
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2015. GODINU
PRORAČUN 2015
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluku o proračunu Grada Mursko Središće za 2015. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodišnji obračun proračuna za 2015.
  pdf_dow_thumb_thumb.gif III Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
PRORAČUN 2016
  pdf_dow_thumb_thumb.gif Proračun za 2016.godinu sa projekcijama za 2017.i 2018.g
  pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O I IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA RAZD0BLJE OD 01.01. – 31.12.2016 GODINE
pdf_dow_thumb_thumb.gif II Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodišnji obračun proračuna za 2016. g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
PRORAČUN 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif Proračun za 2017.g, sa projekcijama za 2018.i 2019.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
pdf_dow_thumb_thumb.gif  II. izmjene i dopune proračuna Grada M.Središće 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene i dopune plana razvojnih programa
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Polugodišnji obračun proračuna Grada M.Središće za 2017
wordfile.jpg  Program održavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2017
wordfile.jpg  PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2017
 wordfile.jpg  Odluka o deponiranju slobodnih novčanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  III.izmjene i dopune proracuna 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Plan razvojnih programa
PRORAČUN 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Proracun 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjena program javnih potreba u kulturi za 2017.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o ovlastenju za potpisivanje dokumentacije platnog prometa (potpisni karton)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o popisu i osnivanju Povjerenstva za imovine i obveza
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017. (1)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2018.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o davanju ovlastenja za potpisivanje dokumentacije platnog prometa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o deponiranju slobodnih novcanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Godisnji obracun proracuna 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa za 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE Izvrsenje za 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture Izvrsenje za 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif I.izmjene i dopune proracuna za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2018
 
 pdf_dow_thumb_thumb.gif IZMJENE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA ZA PRORACUN I FINANCIJE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijsko izvjesce DV Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif II.izmjene i dopune proracuna za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif II.Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Program odrzavanje komunalne infrastrukture III.izmjene i dopune 2018.xls
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  PROGRAM GRADNJE III.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  III. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u kulturu 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u sportu za 2018 (1)
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa 01-06_2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodisnji obracun proracuna 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE IV.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture IV.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif V. izmjene i dopune proracuna 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif V. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018
PRORAČUN 2019
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture 2019
pdf_dow_thumb_thumb.gif Proracun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o izvrsavanju proracuna za 2019.g_
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE za 2019
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan razvojnih programa za 2019