ŠRD Karas – godišnja skupština

  

Dana 24.02.2007 održat će se godišnja skupština ŠRD-a Karas iz Peklenice. Skupština će se održati u prostorijama 

društvenog doma u Peklenici s početkom u 18 sati.