Sazvana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada mursko Središće

  Sazvana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja će se održati u utorak dana 27.03.2007. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće sa sljedećim dnevnim redom:

1.   Razmatranje prijedloga cjenika za odvoz komunalnog otpada na deponiju «Hrastinka» za potrebe Grada Mursko Središće, (obrazloženje – gradonačelnik, materijal u prilogu),
2.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Mursko Središće, (obrazloženje – gradonačelnik, materijal u prilogu),
3.   Prijedlog Odluke – osnove pravila mjesnih odbora na području Grada Mursko Središće, (obrazloženje – gradonačelnik, materijal u prilogu),
4.   Prijedlog Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene  smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće.
(obrazloženje – Marija Kraljić, materijal u prilogu),
5.   a) Prijedlog Odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture na  području Grada Mursko Središće za 2007. godinu,
      b) prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje 
    objekata i ureðaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za 
    2006. godinu, (obrazloženje – Igor Dvanajščak, materijal u prilogu),
6.   a) Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu proračuna Grada Mursko 
     Središće za 2006. godinu,
      b) Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Mursko Središće za 2007.
     godinu, (obrazloženje – Marija Kraljić, materijal u prilogu),
7.  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Komisije za popis imovine i obveza Grada Mursko Središće na dan 31.12.2006. godine, (obrazloženje -Marija Kraljić, materijal u prilogu),
8. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mj  esta     Gradske uprave Grada Mursko Središće, (obrazloženje – gradonačelnik, materijal u prilogu),

9.   Prijedlog Odluke o usvajanju Detaljnog plana ureðenja dijela nove ulice u naselju Križovec, (obrazloženje – Igor Dvanajščak, materijal u prilogu),
10.  a) ponovljeno razmatranje odobrenja prijedloga ugovora o darovanju
nekretnine u Čakovcu – Osnovna umjetnička škola Čakovec, temeljem dostavljene procjene, (obrazloženje – gradonačelnik, materijal u prilogu),
      b) usvajanje zaključka o raspisivanju natječaja za preureðenje prostora za
ispostavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno i zavoda za mirovinsko osiguranje u Murskom Središću – prostorije u Martinskoj ulici u Murskom Središću, bivša ljekarna i «Hrvatska pošta», (obrazloženje – Igor Dvanajščak, materijal u prilogu),
     c)  usvajanje zaključka o prodaji zemljišta k.č.br. 123/1 u k.o. Križovec 
     površine 415 m2, za koju je zainteresiran Frančić Damir iz Križovca, po 
cijeni od kunske protuvrijednosti 5,00 EUR/m2 (obrazloženje  -gradonačelnik i Igor Dvanajščak, materijal u prilogu),
     d) usvajanje zaključka kojim se caffe baru «Venturi» Križovec odobrava prodaja zemljišta ispod ugostiteljskog objekta koje je nedefinirano tj. u vlasništvu je Grada Mursko Središće k.č.br. 648 u k.o. Križovec, po cijeni od 3.620,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za ukupno zemljište površine 108 m2, (obrazloženje – gradonačelnik, materijal u prilogu).