Obavijest

Škola nogometa „Rudar“ Mursko Središće

Škola nogometa „Rudar“ Mursko Središće
Franje Koroša 6b
40315 Mursko Središće

Predsjednik: Mikolaj Marko

Kontakt:
Mob: 099/399 1906
e-mail: marko.mikolaj@gmail.com, sn.rudar@gmail.com
web: www.nk-rudar.hr/skola-nogometa