Turistička zajednica

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
Trg bana Josipa Jelačića 10
40315 Mursko Središće
Mob: 098 347 403
Fax: 040 370 772
email: turistickazgms@gmail.com

OIB: 44708773563
MB: 01481665
ŽIRO RAČUN: HR9323400091116017893