Obavijest

U Gradu velike obljetnice

  Na posljednjoj sjednici Savjeta za kulturu utvrdili su se najvažniji kulturni programi u ovoj godini. Jedan od najvažnijih je obilježavanje 10. rođendana Grada koji će se stopiti sa 155. godišnjicom školstva u našemu Gradu. OŠ Mursko Središće već se uveliko priprema za tu značajnu obljetnicu, a detalje ćete uskoro saznati.

Značajno je spomenuti da uz njih i Dječji vrtić „Maslačak" ove godine slavi 30. rođendan,  a   ŠRD „Mura" 50. obljetnicu, a KUD „Mura" 80. godinu postojanja prvog pjevačkog zbora.

Možda postoji još koja godišnjica, pa ako nije spomenuta, molimo da nam javite!

U Gradu velike obljetnice

  Na posljednjoj sjednici Savjeta za kulturu utvrdili su se najvažniji kulturni programi u ovoj godini. Jedan od najvažnijih je obilježavanje 10. rođendana Grada koji će se stopiti sa 155. godišnjicom školstva u našemu Gradu. OŠ Mursko Središće već se uveliko priprema za tu značajnu obljetnicu, a detalje ćete uskoro saznati.

Značajno je spomenuti da uz njih i Dječji vrtić „Maslačak“ ove godine slavi 30. rođendan,  a   ŠRD „Mura“ 50. obljetnicu, a KUD „Mura“ 80. godinu postojanja prvog pjevačkog zbora.

Možda postoji još koja godišnjica, pa ako nije spomenuta, molimo da nam javite!