Jedinstveni upravni odjel

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Pročelnik 

Štefanić Miljenko, dipl.iur.

+385 (40) 370-782
ODSJEK ZA OPĆE DRUŠTVENE DJELATNOSTI, TURIZAM, EUROPSKE INTEGRACIJE I PROTOKOL Voditelj

 

 

Dolores Vrtarić, mag.oec

 

 

 

Marta Tuksar:  referent za informiranje – administrativni referent

 

040 370 – 771

098 244 037

fax: 040 370 772

 

 

099 337 92 50

ODSJEK ZA FINANCIJE, PRORAČUN, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB
Voditelj:

Marko Jurović, mag.oec

Referent za proračun i financije

Anica Varga

Referent za računovodstvo i knjigovodstvo

Ružica Žganec

040 370 776

 

040 370 774

040 370 773
fax: 040 370 775

 

 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE
 

 

Josip Sršan, ing.građ.

 

 

voditelj +385 (40) 370-783
099 737 07 78
Belše Drago referent za komunalno redarstvo +385 (40) 370-779
mob: 098 212 010
Jurišaga Karmen čistačica 099 737 0772
Rajf Zvonko komunalni radnik 099 337 0770
Kolenko Saša komunalni radnik 099 658 6127
Kutnjak Bojan domar u sportskoj dvorani 099  737 0771
FAX:040/370-780