Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 28.05.2018. godine na 32. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zbog učestalih zamolbi udruga za sufinanciranje programa koji nisu bili prijavljeni u javnom pozivu za sufinanciranje projekta/programa/manifestacija udruga u 2018 godini: Udrugama sa područja grada Mursko Središće priznavati će se isključivo programi prijavljeni putem javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u 2018. godini te koji su time uvršteni u sveukupni iznos u gradskom proračunu određen za sufinanciranje programa, osim u izuzetno opravdanim slučajevima za koje se može dokazati da se za njih nije znalo tijekom prijavljivanja.

  1. Za nadzornog inženjera na rekonstrukciji zgrade stare pošte apoteke u Murskom Središću angažira se tvrtka IBS – AC j.d.o.o..
  2. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić, obzirom što je preuzimanje komunalnog poduzeća Murs ekom d.o.o. završeno, da se prije osnovane tvrtke Murarij/Murkom likvidiraju ili prodaju.
  3. Šimo Kordić, Čakovečka 44, Peklenica – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 7.500,00 kuna za postignuti uspjeh na fakultetu – doktorski studij.
  4. Općina Vojnić – odobrava se isplata donacije u iznosu od 500,00 kuna zbog sudskih procesa koje opterećuju općinski proračun
  5. Radioklub Međimurje – zbog iznimno opravdanog slučaja, a putem mišljenja povjerenstva odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu od 1.000,00 kuna po natjecatelju (4 natjecatelja) za odlazak na 19. Svjetsko ARG prvenstvo u Sokcho, Južnoj Koreji.
  6. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za preuzimanje i organizaciju u uključivanje u projekt Coca-Cole pod nazivom „Od izvora do mora“ koji je usmjeren na čuvanje i čišćenje područja uz hrvatske vode – rijeke, jezera i obale Jadranskog mora. Projektom se diljem Hrvatske potiče i podržava akcija čišćenja obala od ambalažnog i drugog otpada te s gradovima, nevladinim udrugama i institucijama podiže svijest građana o važnosti odgovornog odlaganja ambalaže i čuvanja okoliša.
  7. Obzirom na opetovane pritužbe mještana naselja Peklenica poslani je ponovljeni upit Hrvatskom Telekomu o spremnosti postavljanja nove bazne postaje mobilne mreže te vam u nastavku donosimo odgovor: Hrvatski Telekom tijekom 2017. godine u mjestu Peklenica intenzivno je tražio lokaciju za izgradnju nove bazne postaje mobilne mreže. Pronađene su četiri točke zadovoljavajuće lokaciju u području pretraživanja na kojima su vlasnici bili spremni sklopiti ugovor sa Hrvatskim Telekomom i koje svojim položajem omogućavaju kvalitetni signal; čestice – 511, 454 i 436. Na žalost, zbog otpora dijela lokalnog stanovništva nikakav ugovor sa vlasnikom nijedne čestice do sada nije potpisan. Ipak HT nije odustao od planirane izgradnje i dalje ima namjeru na nekoj od pronađenih čestita sagraditi lokaciju.

Obzirom na nezadovoljstvo djela mještana naselja Peklenica s ponuđenom mogućom tehnički odgovarajućom lokacijom traži se od Hrvatskog telekoma da se očituje postoji li bilo kakva alternativna moguća lokacija.

  1. Temeljem vijećničkog pitanja na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće postavljenog od vijećnice Kristine Nestić dobili smo slijedeći odgovor od Policijske uprave Međimurske: policijski službenici Policijske uprave Međimurske provodili su pojačani nadzor teretnih automobila koji prometuju kroz grad Mursko Središće u vremenskom periodu od 07. do 20. svibnja 2018. godine. Za vrijeme provođenja pojačanog nadzora kontrolirano je ukupno 38 teretnih automobila od čega 11 teretnih automobila najveće dopuštene mase do 3500 kg, te 27 teretnih automobila najveće dopuštene mase iznad 7500 kg. Prilikom pojačanog nadzora vozila i vozača ukupno je utvrđeno 12 prekršaja, od čega 5 prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te 7 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.
  2. Usvaja se prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništu Republike Hrvatske na području Grada Mursko Središće

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/749                               GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                        Dražen Srpak

Mursko Središće, 28.05.2018.